SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 

17.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012 . godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu objavljen u Službenim novinama PGŽ broj 50/11, 36/12, 53/12 planiran je i realiziran je kako je navedeno u ovom Izvješću i odnosi se na:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- održavanje fontana i urbane opreme

- održavanje obale

- održavanje javne rasvjete

- održavanje prometne signalizacije

- održavanje nerazvrstanih cesta

- obavljanje deratizacije i dezinsekcije

- obavljanje veterinarsko higijeničarskih poslova.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Čišćenje obuhvaća pometanje ulica strojno/ručno, pranje ulica strojno/ručno, čišćenje trave na javno-prometnim površinama, pražnjenje košarica za otpatke; veličine javno prometnih površina u obimu u cijelosti prema prihvaćenom Programu.

Održavanje zelenih površina obuhvaća:

tekuće održavanje zelenih površina, košenje travnatih površina, postavljanje i održavanje komunalne opreme (košarica i klupa), čišćenje i održavanje prohodnosti pješačkih staza u obimu prema prihvaćenom Programu

Održavanje gradskih fontana u obimu prema prihvaćenom Programu.

Uz lungo mare čiste se košarice i ručno se čiste javne površine svaki dan u obimu prema prihvaćenom Programu.

Program održavanja oborinskih kolektora obuhvaća tekuće čišćenje svih oborinskih kolektora u obimu prema prihvaćenom Programu.

Održavanje groblja obuhvaća održavanje čistoće puteva i staza na grobljima, rasvjete i javnih izljeva; bojanje željeznih i drvenih djelova groblja i građevinsko održavanje (zidići i putevi), u obimu prema prihvaćenom Programu.

Održavanje nerazvrstanih cesta:

- zimsko održavanje (čišćenje snijega, posipavanje i grecanje) 49.998,90 kn

Održavanje parkirališta Nova obala za vrijeme radova na kanalizaciji 14.760,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva ukupno 232.910,62 kn

staza na groblju Nerezine - 37.039.48 kn

ulica Vladimira Nazora Nerezine - 35.261,29 kn

proširenje zavoja u Artatorama - 28.360,63 kn

krpanje rupa u Artatorama - 21.448,44 kn

ulica na Kaštelu u Malom Lošinju - 71.339,39 kn

dio ceste na Kalvariji - 39.201,39 kn

Regulacija prometa u svim naseljima

Prometna signalizacija u svim naseljima

Prijevoz vode i javni izljevi obuhvaća javne špine prema prihvaćenom Programu.

Čišćenje javnih WC-a u malim mjestima prema prihvaćenom Programu

- Održavanje obale:

a) s trgovačkim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o realizirana su sredstva u iznosu od 252.262,31 kn odnose se na čišćenje plaža.

b) s trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o. realizirana su sredstva u iznosu od 551.587,83 kn, a odnosi se na:

Mali Lošinj:Sanacija plaže na Čikatu 161.676,72 kn
Platoi i sunčališta, ulazi u more
131.641,68 kn
Uvala Slatina na Čikatu 5 pozicija
126.700,00 kn

Nerezine: sunčalište na Galboki 29.798,75 kn

Artatore:uređenje ulazne plaže 8.981,25 kn
uređenje plaže kod tuša 4.993,75 kn
sanacija rizlom 15.887,50 kn
sanacija plaža 41.822,06 kn

Održavanje skala i tuševa: 22.912,50 kn

Oštećenja od olujnog juga 165.856,29 kn

(6 pozicija)

Ostalo nespomenuto: 9.839,37 kn

c) GML putem povjeravanja poslova iznos od 345.801,13 kn odnosi se na:

Veli Lošinj: sanacija obale Javorna 59.971,25 kn

Susak: sanacija obale 9.331,25 kn

Nerezine: plaža za invalide 32.050,00 kn

Artatore:mol u Kandiji 12.600,00 kn
sanacija rive 45.500,00 kn

Ilovik:sanacija platoa ispod »Katine«
i sanacija zida kod »Picule« 36.193,34 kn

Plutajuće barijere: Rovenska, Susak, Osor: 8.812,50 kn

Nabavka i postavljanje skala za more i rukohvati: 43.180,00 kn

Utrošak vode na plažama 30.030,85

Dobava pijeska, sanacija rive na Unijama, čišćenje podmorja i ostalo: 68.131,94 kn

- Održavanje javnih površina:

a) S trgovačkim društvom Lošinj usluge d.o.o. realizirana su sredstva u iznosu od 575.125,08 kn, a odnosi se na:

b) Mali Lošinj: sanacija Ostromanove ul. 15.643,50 kn

uređenje površine na Bočacu 42.500,00 kn

uređenje staze na Čikatu 21.186,67 kn

nogostup u Creskoj ul. 70.219,25 kn

sanacija zidova Bočac 43.377,75kn

sanacije ul. Matice Hrvatske 40.189,93 kn

san. prolaza Priko-Haračićeva 15.690,63 kn

sanacija djela Kaštela 13.986,75 kn

sanacija kod LK 10.407,00 kn

sanacija stepenica Malin 8.120,76 kn

sanacija stepenica kod mesnice 2.413,75 kn

sanacija kod srednje škole 52.998,55 kn

upojni bunar B. Caponi 11.305,26kn

deponij na Bočacu 42.373,15kn

Ćunski:popravak staze prema Osiri 10.534,25 kn
betoniranje staza 11.601,89 kn

Nerezine:izvedba stepenice na Trgu 2.500,00 kn
potporni zid prema Podgori 9.633,12 kn
potporni zid Put Škvera 13.208,12 kn

Artatore:tamponiranje desne strane
ceste kod Pastoralonog c. 8.353,75 kn
sanacija ceste- Artatore-aerodrom
12.500,00 kn

Punta Križa:uređenje autob. čekališta 19.082,26 kn
sanacija ceste prema Dragi 11.713,12 kn
betoniranje prilaza groblju 20.906,16kn

Ustrine: sanacija ceste kod groblja 23.130,00 kn

Betoniranje podesta za kontejnere: 34.902,71 kn

Uređenje autobusnih čekaonica: 11.542,75 kn

c) Grad Mali Lošinj putem povjeravanja poslova i ostalih nužnih poslova realizirana su sredstva u iznosu od 329.874,72 kn, a odnosi se na:

-rukohvati i ograde 98.387,50 kn,

-sanacija deponija Susak (DVD) 17.500,00 kn

-kamenarski radovi 30.488,63 kn

-dovoz betona, agregata, jalovine i građ. ostali radovi 104.435,54kn

-betoniranje, čišćenje,sanacija zidova 46.017,58kn

-ref.oštećenja metalne ograde 18.350,00 kn

-ostalo 14.695,67kn

Članak 3.

Za ostvarenje Programa utrošeno je ukupno 8.911.048,81 kn (92,33%).

Članak 4.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/13-01/04

Ur. broj: 2213701-01-13-4

Mali Lošinj, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=10005&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr