SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 

16.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) objavljen u »Službenim novinama PGŽ« broj 50/11, 12/12, 37/12 i 53/12 planiran je i realiziran kako je niže navedeno.

1. NERAZVRSTANE CESTE I PARKIRALIŠTA

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 8.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa realizirana su u iznosu od 23.623.115,18 kn (97,03%) od čega komunalni doprinos iznosi 1.003.062,43 kn (108,43%), kapitalne pomoći PGŽ-a 401.382,60 kn(100%), višak- HBOR 6.694.254,36 kn(100%), HBOR 3.000.000,00 kn (100%), višak 662.208,49 kn (79,54%) prihodi od prodaje nefin.imovine 3.859.001,90 kn (88,35%), namjenski primici od zaduživanja 7.063.159,50 kn (100%), vlastiti prihodi 898.738,64 kn (88,98%) i prihodi vodnog doprinosa 41.307,26 kn (82,61%).

Članak 9.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 363-02/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje ob  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=10005&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr