SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju odredbi članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici od 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja koja je objavljena je u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 19/ 12 od 25. svibnja 2012. godine., u članku 4. stavak 1. dodaje se točka 15. koja glasi:

- proširenje morske luke otvorene za javni promet županijskog značaja Mali Lošinj na predjelu Kovčanje

Članak 2.

Ova odluka će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Ova odluka dostaviti će se urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/12-01/23

Ur. broj: 2213/01-01-13-11

Mali Lošinj, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr