SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10 i 74/11) i članka 32. Statua Grada Malog Lošinja (»Služebene novine« PGŽ broj 26/ 09 i 32/09), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji prometa
na području Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U Odluci o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ broj 26/09 i 38/10, 10/11, u daljem tekstu: Odluka), članak 20. Mijenja se i sada glasi:

»Kao Zone smirenog prometa ove Odluke određuju se:

1. Naselje - ulice Artatore - označiti oznakom C25,

2. Naselje - ulice Ćunski - glavna ulica kojom se odvija promet, označiti oznakom C25,

3. Slijepe ulice Poljana I i Poljana II, označiti oznakom C25,

4. Ulice Lošinjskih brodograditelja od autobusnog kolodvora i Rive lošinjskih kapetana (do zgrade općinskog Suda) za oba smjera, označiti oznakom C21 (zona u kojoj je ograničena brzina na 30 km/h) označiti oznakom C25,

5. Jednosmjerna ulica Braće Ivana i Stjepana Vidulića od k.br. 54, Trg Republike Hrvatske i ulica Priko do početka ŽC 5159, označiti oznakom C21 (zona u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila na 20 km/h)

6. Slijepa ulica Malin, označiti oznakom C25,

7. Ulica Sv.Martin, označiti oznakom C21 (zona u kojoj je ograničena brzina kretanja vozila na 20 km/h)

Dodatno se ograničava brzina kretanja vozila na 30 km/ h na nerazvrstanoj cesti od A/C Čikat do raskrižja sa županijskom cestom-5159.«

Članak 2.

U članku 50. st. 1. točka 1. alineja 6. mijenja se i glasi:

»Riva lošinjskih kapetana od Trga Republike Hrvatske do kbr. 14. (zgrade suda) te Riva lošinjskih kapetana sa sjeverne strane od kbr. 15. do kbr. 19. i ispred kbr. 32.

Članak 3.

U članku 51. st. 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

»dio ceste - 5158, odnosno Ulica Priko sa sjeverne (morske) strane od kbr. 1. do kbr. 54, te s južne strane od kbr. 46. do kbr. 54.

Dodaju se alineje 3. i 4. koje glase:

- dio ceste 5158, odnosno ulica Braće Ivana i Stjepana Vidulića neposredno prije ulaza u garažu zgrade 2-6;

- dio ceste 5158 - odnosno Trg Republike Hrvatske, osim za vozila taksi službe i vozila dostave - od 05:00 do 12:00 sati.

Članak 4.

U članku 57. Odluke stavak 3. se briše.

Članak 5.

U članku 66.A dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Turistički vlak prometovat će na relaciji Nerezine - Sv. Jakov (L 58115) i nazad«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/13-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=10005&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr