SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09 - Ispravak) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09) u članku 1. stavku 2. točke 3. i 5. mijenjaju se i glase:

3. DARKO ČUBRANIĆ, za člana, kao predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko -goranske županije,

5. MARKO SATALIĆ, za člana, kao predstavnik Lučke kapetanije Rijeka.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-4

Mali Lošinj, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr