SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 51. stavak 8. Statuta Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 42. sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica

I.

Imenuje se Martina Magaš iz Selca za ravnateljicu Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat imenovane ravnateljice započinje 8. travnja 2013. godine.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: UP/Io-112-01/13-01/02

Ur. broj: 2107/01-06/2-13-1

Crikvenica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=10003&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr