SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije(»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09-ispravak) i članka 119. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/ 10- ispravak, 90/11,16/12 i 86/12), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju članova školskog odbora
Osnovne škole ¹Rikard Katalinić Jeretov« Opatija

I.

U školski odbor Osnovne škole ¹Rikard Katalinić Jeretov« Opatija imenuju se:

1.dr. sc. Ksenija Baždarić, Nova cesta 127, Opatija

2.Jadran Rubeša, Giuseppe Verdija 21, Opatija

3.Alessandra Selak Diraka, Andrije Štangera 62, Opatija

II.

Mandat članova je četri godine, a teče od dana konstituiranja školskog odbora.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/12-01/17

Ur. broj: 2156/01-01-13-7

Opatija, 26. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr