SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 39. stavak 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice(»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/12) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća
za davanje koncesijskog odobrenja

Članak 1.

U Odluci o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/09) članak 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Mirjana Kovačić (predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam)«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-06/13-01/1

Ur. broj: 2170/08-03-13-2

Kraljevica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr