SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA GRADA KRALJEVICE
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljevice za 2012. godinu sadrži:

- ostvarene prihode/primitke 14.931.403 kn

- ostvarene rashode/izdatke -14.522.347 kn

- višak prihoda nad rashodima 2012. godine 409.056 kn

-višak prihoda nad rashodima prethodnih
godina 38.729 kn

- financijski rezultat - višak 447.785 kn

Članak 2.

Višak prihoda nad izdacima u visini 447.785 kn utrošit će se u Proračunu za 2013. godinu za sljedeće:

- Prilaz Grmani - rekonstrukcija 200.000 kn

- Povrat sredstava za zemljište 47.000 kn

- Financiranje rada logopeda 10.000 kn

- Uređenje Jakovčićeve ulice, Kraljevica 190.785 kn

Članak 3.

Plan i izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Kraljevice za 2012. godinu sastavni su dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/11-01/15

Ur. broj: 2170/08-08-13-67

Kraljevica, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2012 / 4

OD 01.01.12. DO 31.12.12.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Kraljev  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr