SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju članka 44. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09., 80/ 10) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 39. sjednici, održanoj 28. veljače 2013. god. donijelo je sljedeću

ODLUKU
o financiranju vatrogastva u Gradu Bakru

Članak 1.

Sukladno programu Održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Bakru, određuje se da će se sredstva za financiranje vatrogastva i to:

- Donacije javnoj vatrogasnoj postrojbi,

- Donacija Vatrogasnoj zajednici Bakar-Kosterna,

osigurati iz sredstava komunalne naknade.

Članak 2.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-02-07/9-13-14

Bakar, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr