SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Temeljem odredbe članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09, 37/ 09), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Bakra za 2013. godinu

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu uključuju korekciju prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar pojedinih proračunskih pozicija i odnose se na sljedeće:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Ova Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj 2170/02-05/3-13-11

Bakar, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Pror  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=828&mjesto=51222&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr