SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD RIJEKA
106

103.

Na temelju članka 11. stavka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03 i 94/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 25. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o Popisu trgovačkih društava od posebnoga
interesa za Grad Rijeku

Članak 1.

Utvrđuje se da su od posebnoga interesa za Grad Rijeku (u daljnjem tekstu: Grad) trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Grada u kojima Grad ima poslovne udjele ili dionice, kako slijedi:

1. Komunalna društva:

1.1. KD KOZALA d.o.o. Rijeka

1.2. KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

1.3. KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

1.4. KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka

2. Trgovačka društva:

2.1. ENERGO d.o.o. Rijeka

2.2. »RIJEKA PROMET« d.o.o.

2.3. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN d.o.o.

2.4. EKOPLUS d.o.o.

2.5. ICR d.o.o.

2.6. »Kanal RI« d.o.o.

2.7. Tehnološko-inovacijski centar Rijeka d.o.o.

2.8. TRANS RI d.o.o.

2.9. ZRAČNA LUKA RIJEKA d.o.o.

2.10. REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA-MATULJI d.d.

2.11. »INDUSTRIJSKA ZONA« d.o.o.

2.12. KVARNER WIENER STADTISCHE osiguranje d.d.

2.13. BI 3. maj d.d.

2.14. Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/105

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 25. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr