SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09 i 49/11) i čl. 32. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 19. 12 2012. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =1,100.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =100.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI PRIHODI =8,821.000,00 kn


U K U P N O : =10,021.000,00 kn


Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE I PROSTORNO
PLANIRANJE =2,895.000,00 kn

- kupnja zemljišta
(sportska dvorana i dr.) =825.000,00 kn

- projekt, izgradnja i uređenje bic.staze
(projekt ADRIA MOVE IT!) =750.000,00 kn

- izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a =300.000,00 kn

- izrada ostale projektne dokumentacije =270.000,00 kn

- komunalna infrastruktura RZ Sorinj-Jug =400.000,00 kn

- uređenje platoa u RZ Sorinj =350.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =775.000,00 kn

- projekt i izgradnja ceste
»Jug-Radna zona Sorinj« =300.000,00 kn

- projekt i izgradnja ceste
»Radna zona-odlagalište« =400.000,00 kn

- projekt i izgradnja ceste »Melak - groblje« =75.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =285.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete =285.000,00 kn

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA =100.000,00 kn

- projekt i izgradnja odvodnje
»Pičuljani-centar« =100.000,00 kn

5. GROBLJA I SPOMENICI KULTURE =736.000,00 kn

- obnova crkve Sv. Nikole na Sorinju =140.000,00 kn

- izgradnja crkve (kapele) Sv. Rok =146.000,00 kn

- izgradnja križa na Jamini =30.000,00 kn

- spomen područje Sv. Marin - spomenik =150.000,00 kn

- uređenje groblja i okoliša =270.000,00 kn

6. OPSKRBA PITKOM VODOM =230.000,00 kn

- vodoopskrba Radne zone Sorinj
(prekidna komora Stanišće) =80.000,00 kn

- vodoopskrba »Vrutak - Pičuljani« fi 200 =50.000,00 kn

- vodoopskrba »Sv. Ivan - Pičuljani« =100.000,00 kn

7. OSTALI OBJEKTI
(ZA SPORT, REKREACIJU I SL.) =5,000.000,00 kn

- projekt i izgradnja školsko-športske
dvorane =5,000.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-24

Lopar, 19. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51281&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr