SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista
na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu

Članak 1.

Općina Mošćenička Draga u 2013. godini planira ostvariti prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 189.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. Ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Manifestacije Općine 42.000,00 kn

2. Izradu projekta vizualnog identiteta

destinacije »Perunov svijet« 57.000,00 kn

3. Sufinanciranje turističke ambulante 39.000,00 kn

4. Novogodišnja (dekorativna) rasvjeta 45.000,00 kn

5. Održavanje javnih površina - pojačano

održavanje zelenih površina 6.000,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 334-01/12-01/08

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

M. Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr