SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu utvrđuje se:

-opis poslova s procjenom troškova za gradnju,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Opis poslova (projekti, izgradnja i ostali poslovi vezani za izgradnju) sa procjenom troškova:

Subota,29.prosinca2012. Stranica8821—broj58

SLUŽBENENOVINE

Članak 3.

Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja:

1.prihodi od komunalnog doprinosa - 1.045.000,00 kn

2.ostali izvorni prihodi - 131.000,00 kn

3.kapitalne pomoći - 187.000,00 kn

4.spomenička renta - 30.000,00 kn

5.koncesije dimnjačari - 2.000,00 kn

6.koncesije na javnom vodnom dobru - 1.000,00 kn

7.vodni doprinos - 9.000,00 kn

8.naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru - 50.000,00 kn

9.primici od zaduživanja - 2.000.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 363-01/12-01/34

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

M. Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr