SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

54.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 14. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PROGRAM
javnih potreba socijalne skrbi u
Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu osigurava se zaštita i pomaganje ugroženih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom i/ ili drugih osoba koje same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti svoje potrebe zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.

Programom javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu osigurava se i pomoć za novorođenu djecu.

Članak 2.

Program javnih potreba socijalne skrbi za 2013. godinu obuhvaća:

1. Prava iz socijalne skrbi 31.000,00 kn

- pomoć za podmirenje troškova

stanovanja - 6.000,00 kn

- besplatni boravak u dječjem

vrtiću - 10.000,00 kn

- besplatna marenda učenika osnovne

škole - 4.000,00 kn

- besplatna pokazna karta osobama s

invaliditetom i dobrovoljnim darivateljima

krvi - 6.000,00

- subvencija troškova za pomoć i njegu

u kući - 5.000,00 kn

2. Posebne oblike pomoći 43.000,00 kn

- pomoć za novorođenu djecu - 30.000,00 kn

- pomoć za djecu s teškoćama u

razvoju - 2.000,00 kn

- pomoć za kupnju školskih knjiga - 2.000,00 kn

- jednokratne pomoći - 5.000,00 kn

- pomoć za nabavu opreme za osobe

s invaliditetom i osobe s poteškoćama

u razvoju i nabavku lijekova- 4.000,00 kn

3. Financiranje cijene vodnih usluga

ispod osnovne cijene 1.000,00 kn

4. Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva 2.000,00 kn

5. Tekuće donacije socijalno-humanitarnim

udrugama 29.000,00 kn

- Crveni križ Opatija - 25.000,00 kn

- ostale socijalno-humanitarne

udruge - 4.000,00 kn

6. Depozitorij 1.000,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršit će se temeljem odluka Općinskog načelnika, ugovora i rješenja Jedinstvenog upravnog odjela o priznavanju prava iz socijalne skrbi predviđenih Odlukom o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/ 11 i 3/12).

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 550-01/12-01/05

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

M. Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr