SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11 i 86/12) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PROGRAM
javnih potreba u sportu
u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Mošćenička Draga, a u svezi s:

1.poticanjem i promicanjem sporta,

2.provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3.djelovanjem udruga sporta,

4.sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima,

5.sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6.održavanje sportskih građevina značajnih za Općinu.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i njihovih udruga.

Članak 3.

Za poslove, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa Općina Mošćenička Draga u Proračunu za 2013. godinu osigurava sredstva koja će se kao tekuće donacije rasporediti za sljedeće aktivnosti:

1. NK »Draga« - za redovnu djelatnost i

natjecateljske aktivnosti 192.000,00 kn

2. Jedriličarski klub »Orion« - za redovnu

djelatnosti 45.000,00 kn

3. Boćarski klub »Draga« - za redovnu

djelatnost i natjecateljske aktivnosti 20.000,00 kn

4. ostalim sportskim klubovima i udrugama

- za redovnu djelatnost i natjecateljske

aktivnosti 5.000,00 kn

5. sportske manifestacije 7.000,00 kn

Članak 4.

Korisnici financijskih sredstava iz članka 3. ovog Programa dužni su općinskom načelniku dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima dva puta godišnje.

Općina Mošćenička Draga zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013.

Klasa: 620-01/12-01/03

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr