SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 88/08, 86/09, 92/10, 105/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske župa

nije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju Općine Mošćenička Draga za 2013. godinu osigurava se:

-ostvarivanje redovnih programa odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi

-ostvarivanje posebnih programa osnovne škole, u cilju davanja doprinosa što kvalitetnijem osnovnoškolskom obrazovanju

-sufinanciranje troškova prijevoza

Članak 2.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju provodi se:

1. sufinanciranjem dječjeg vrtića

»Grobnički tići« - odjeljenje

Mošćenička Draga 520.000,00 kn

2. sufinanciranjem posebnih programa

OŠ »Viktor Car Emin« Lovran

- PŠ Mošćenička Draga, Brseč i

Mošćenice. 20.000,00 kn

3. sufinanciranjem produženog boravka 5.000,00 kn

4. sufinanciranjem pokaznih karata za

učenike osnovne i srednje škole i

studente 80.000,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora i odluka općinskog načelnika.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 602-01/12-01/07

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr