SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09 i 49/11) i čl. 32. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 28.12. 2012. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2012. godini

Članak 1.

Ovim II. Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =2,400.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =35.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI
PRIHODI =5,384.559,00 kn


U K U P N O : =7,819.559,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovih II. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE I
PROSTORNO PLANIRANJE =5,009.750,00 kn

- kupnja zemljišta (sportska dvorana i dr.) =2,880.000,00 kn

- projekt, izgradnja i uređenje
bic.staze (projekt ADRIA MOVE IT!) =41.000,00 kn

- izrada novog PP i novih UPU-a i DPU-a =200.000,00 kn

- izrada ostale projektne dokumentacije =400.000,00 kn

- komunalna infrastruktura RZ Sorinj-Jug =495.000,00 kn

- uređenje platoa u RZ Sorinj =950.000,00 kn

- vitrine na Rtiću =43.750,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =1,317.834,00 kn

- projekt i izgradnja ceste
»Jug-Radna zona Sorinj« =771.000,00 kn

- projekt i izgradnja ceste
»Radna zona-odlagalište« =488.000,00 kn

- projekt i izgradnja ceste »Melak - groblje« =58.834,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =200.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete =200.000,00 kn

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA =39.350,00 kn

- projekt i izgradnja odvodnje
»Pičuljani-centar« =39.350,00 kn

5. GROBLJA I SPOMENICI KULTURE =316.375,00 kn

- obnova crkve Sv. Nikole na Sorinju =272.500,00 kn

- izgradnja crkve (kapele) Sv. Rok =37.625,00 kn

- prijekt i izgradenja spomenika - sv. Marin =6.250,00 kn

6. OPSKRBA PITKOM VODOM =859.000,00 kn

- vodoopskrba Radne zone Sorinj
(prekidna komora Stanišće) =230.000,00 kn

- vodoopskrba »Vrutak - Pičuljani« fi 200 =229.000,00 kn

- vodoopskrba »Sv. Ivan - Pičuljani« =400.000,00 kn

7. OSTALI OBJEKTI
(ZA SPORT, REKREACIJU I SL.) =77.250,00 kn

- projekt i izgradnja školsko-športske dvorane =77.250,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovih II. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća općine Lopar.

Članak 5.

Ove II. Izmjene i dopune Program stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-28

Lopar, 28. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51281&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr