SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 19. 12. 2012. godine, donijelo je


PRORAČUN ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređuju se kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2013. GODINU

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-20

Lopar, 19. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

Proračun za 2013. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51281&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr