SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD KASTAV
48

48.

Na osnovi članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/ 04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2004. godine, donijelo je

II. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2004. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/04) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.prihodi od komunalne naknade 1.700.000,00 kuna

2.prihodi od naknada za grobna
mjesta 170.000,00 kuna

3.prihodi iz proračuna 8.000,00 kuna


UKUPNO 1.878.000,00 kuna«

Članak 2.

U članku 3. točci 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 493.000,00 kuna, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.«

Članak 3.

U članku 3. točci 6. JAVNA RASVJETA, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za izvršenje ovih radova planiraju se u iznosu od 579.000,00 kuna, a financirat će se u iznosu od 571.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade, te u iznosu od 8.000,00 kuna iz sredstava Proračuna.«

Članak 4.

Ova II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-6

Kastav, 25. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Kastva

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr