SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

53.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Punat na temelju članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkirališta na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/04, 16/05, 22/ 05, 23/07, 20/08, 15/11, 19/11) na sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat.

Pročišćeni tekst obuhvaća Odluku o parkiralištima i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 19/04), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 16/05), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 22/05), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/07), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 20/08), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 15/11), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkiranja na području Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 19/11) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

PREDSJEDNIK

ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

Hrvoje Demo

ODLUKU
O PARKIRALIŠTIMA S NAPLATOM I
NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA
PODRUČJU OPĆINE PUNAT
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Poslovi naplate parkiranja na području Općine Punat u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrđuju se kao komunalna djelatnost od lokalnog značenja te se isti obavljaju putem koncesije.

Poslovi naplate parkiranja daju se u koncesiju na 5 godina na temelju provedenog javnog natječaja.

Koncesija za poslove naplate parkiranja dodjeljuje se posebno za parkirališta u Staroj Baški a posebno za parkirališta u Puntu.

Koncesija za poslove naplate parkiranja u naselju Punat može se dati jednoj a izuzetno i dvjema pravnim ili fizičkim osobama.

Članak 2.

Naplata parkiranja obavlja se na slijedećim parkiralištima:

-parkiralište broj 1.: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

-parkiralište br. 2:

a)Ul.Obala, rubno u parku kod istezališta;

b)Ul.Obala, rubno uz park Ladići;

-parkiralište broj 3.: Ul. Obala, od ribarnice do platoa ispred ulice Klančić;

-parkiralište broj 4.: Ul. Obala, južni rub platoa platoa ispod ulice Klančić uz park do Lučke kapetanije;

-parkiralište broj 5.: Ul. Obala, kod svjetionika;

-parkiralište broj 6.: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«, od Hotela »Park I« do autobusnog stajališta, za parkiranje osobnih vozila i autobusa, s time da se autobusi parkiraju uz rub ulice Obala;

-parkiralište br. 7:

a)uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

b)bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu;

-parkiralište broj 8.: uz zgradu Narodnog doma, u ulici Novi put i ulici I. G. Kovačića;

-parkiralište broj 9: u ul. I. G. Kovačića, uz stambeno- poslovnu građevinu »Božac«;

-parkiralište broj 10.: u ul. 17. travnja, od križanja s ul. M. Gupca do ul. Stari Klanac (uz zapadni rub ulice);

-parkiralište br.11.: Trg Placa;

-parkiralište broj 12 u ulici 17. travnja od Brodogradilišta do križanja s Ulicom Put vele vode;

-parkiralište »Portić« u lučici u Staroj Baški.

Konačni broj parkirnih mjesta na svakom parkiralištu utvrđuje Općina Punat putem komunalnog redara.

Članak 3.

Naknada za koncesiju plaća se godišnje po parkirnom mjestu.

Naknada se plaća u dva obroka, prvi obrok do 31. srpnja a drugi do 1. rujna tekuće godine.

Članak 4.

Za provođenje natječaja za izbor koncesionara, utvrđuju se početni iznosi godišnje naknade po parkirnom mjestu i to:

1.naselje Punat

-za osobne automobile i kombi vozila, u početnom iznosu od 500,00 kn godišnje,

-za autobuse u početnom iznosu od 1.000,00 kn godišnje.

2.naselje Stara Baška

-za osobne automobile i kombi vozila, u početnom iznosu od 200,00 kn godišnje.

Članak 5.

Za vrijeme trajanja koncesije može se mijenjati broj parkirnih mjesta, parkirališta, režim parkiranja i cijene parkiranja što je ponuditelj koncesije dužan unaprijed prihvatiti.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Općina Punat i koncesionar mogu sporazumno svake godine utvrditi iznos koncesije u drugom iznosu od onog koji je utvrđen natječajem odnosno od onog koji je ugovoren.

Članak 6.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s važećim propisima.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija), obveza je koncesionara.

Članak 7.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata mogu biti s čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili s podlogom od šljunka.

Na parkiralištima s čvrstom podlogom koncesionar označuje parkirna mjesta plavom bojom.

Na parkiralištima s podlogom od šljunka, koncesionar označuju parkirna mjesta u skladu s mogućnostima podloge i okolnog terena.

Na parkiralištima gdje ne postoji horizontalna signalizacija, točan broj parkirnih mjesta utvrdit će Općina Punat putem komunalnog redara.

Članak 8.

Naplata parkiranja traje svakodnevno od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8.00 do 22.00 h.

Cijena naplate parkiranja, s uključenom PDV-om, može najviše iznositi:

-za osobna i kombi vozila, 4 kune po satu, 25 kuna za cjelodnevno parkiranje i 600 kuna za mjesečnu parkirnu kartu,

-za autobuse uz ograničeno parkiranje na dva sata, 75 kuna po satu,

-za povlaštenu parkirnu kartu:

-za vlasnike vozila iz članka 9. ove Odluke: 300 kuna za sezonsku kartu i 100 kuna za mjesečnu kartu,

-za vlasnike vozila iz članka 10. ove Odluke: 500 kuna za sezonsku kartu i 150 kuna za mjesečnu kartu.

Općina Punat daje suglasnost na cjenik parkirnih karata koji mora biti u skladu s cjenikom ponuđenim u natječaju.

Članak 9.

Povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi fizičke osobe vlasnici i korisnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (u pravilu u staroj jezgri) koji nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu, a izdaje se uz potvrdu Općine Punat, osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu.

Povlaštenu parkirnu kartu mogu ishoditi zaposlenici koji nemaju prebivalište u naselju Punat koji rade na području gdje se obavlja naplata parkiranja, pod uvjetom da poslodavac nema prostor na kojem se može organizirati parkiranje vozila, a izdaje se uz potvrdu Općine Punat za koju je potrebna potvrda poslodavca o radnom odnosu, osobna iskaznica i prometna dozvola.

Povlaštenu kartu mogu ishoditi invalidne osobe s tjelesnim oštećenjem od 80%, uz predočenje potvrde o invaliditetu.

Do dvije povlaštene parkirne karte za vozila turista mogu ishoditi građani koji pružaju uslugu smještaja turista u domaćinstvu (iznajmljivači) na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (u pravilu u staroj jezgri) koji nemaju mogućnost parkiranja vozila turista u vlastitoj okućnici ili na drugom zemljištu, a izdaje se na temelju potvrde Općine Punat za koju treba predočiti dokaz o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu.

Članak 10.

Do dvije povlaštene parkirne karte mogu ishoditi ustanove, tvrtke i obrtnici (uključujući profesionalne ribare i vlasnike plovila za prijevoz putnika i turista) koji obavljaju djelatnost na području naplate parkiranja i nemaju mogućnost parkiranja na drugom prostoru u blizini poslovnog prostora ili plovila, a izdaju se na temelju potvrde Općine Punat za koju treba predočiti dokaz o djelatnosti (izvod iz nadležnog registra ili obrtnicu), dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora odnosno dokaz o korištenju veza u luci.

Umjesto za vozila u vlasništvu ustanove, tvrtke i obrta, može izdati i za vozilo u vlasništvu građana koje se koristi za potrebe poslovanja ustanove, tvrtke ili obrta.

Umjesto na vozilo, može se izdati povlaštena karta na ime ustanove, tvrtke ili obrta, s time da vrijedi samo za ono vozilo koje je na parkirnom mjestu istaknulo povlaštenu kartu.

Članak 11.

Povlaštena parkirna karta mora sadržavati registarsku oznaku vozila za koje je izdana, osim za slučajeve iz članka 9. st. 4. i članka 10. st. 3. ove Odluke.

Povlaštena parkirna karta nije prenosiva osim u slučaju povlaštene karte iznajmljivačima koja je na njihovo ime, a za njihove goste.

Povlaštena parkirna karta izdaje se u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, koja mora biti istaknuta u vozilu na vidljivom mjestu.

Članak 12.

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirnom kartom mogu parkirati vozila na sljedećim parkiralištima na kojima se obavlja naplata:

-parkiralište br. 1.: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

-parkiralište br. 3.: Ul. Obala, od ribarnice do plato ispred Ulice Klančić;

-parkiralište br. 5.: Ul. Obala, kod svjetionika;

-parkiralište br. 6.: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«; od Hotela »Park I« do autobusnog stajališta parkiranje osobnih vozila i autobusa, s time da se autobusi parkiraju uz rub Ulice Obala;

-parkiralište br. 7: a) uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

-parkiralište br. 9.: u Ulici I. G. Kovačića, uz stambeno- poslovnu građevinu »Božac«.

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirnom kartom ne smiju parkirati vozila na sljedećim parkiralištima na kojim se obavlja naplata:

-parkiralište br. 2. :a) Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta;

-parkiralište br. 2. : b) Ul. Obala, rubno uz park Ladići;

-parkiralište br. 4. : Ul. Obala, južni rub platoa ispod ulice Klančić uz park do Lučke kapetanije;

-parkiralište br. 7.: b) bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu;

-parkiralište br. 8.: uz zgradu Narodnog doma, u Ulici Novi put i Ulici I. G. Kovačića;

-parkiralište br. 10.: u Ul. 17. travnja, od križanja s Ul. Matije Gupca do Ul. Stari klanac (zapadna strana ulice);

-parkiralište br. 11.: Trg Placa;

-parkiralište »Portić« u lučici u Staroj Baški.

Vlasnicima povlaštene parkirne karte ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na parkiralištima s naplatom koriste slobodno parkirno mjesto.

Članak 13.

Prihod od povlaštene mjesečne i sezonske parkirne karte je prihod koncesionara koji prodaje i izdaje povlaštene parkirne karte.

Povlaštene parkirne karte može izdavati, prodavati i prihodovati općina, s time da se u tom slučaju koncesionaru umanjuje koncesijska naknada za onoliko parkirnih mjesta koliko je izdano sezonskih povlaštenih karata.

Članak 14.

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja (liječnici, medicinske i patronažne sestre) za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne plaćaju parkiranje.

Članak 15.

Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta, koja mora sadržavati slijedeće podatke:

a)skraćena oznaka tvrtke, trgovačkog društva koje vrši naplatu

b)oznaku javnog parkirališta

c)serijski odnosno redni broj parkirne karte

d)datum izdavanja

e)vrijeme početka parkiranja

f)vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja

g)obavijest o načinu isticanja parkirne karte

Izgled i veličinu karte određuje koncesionar, a prodaja karte može se obavljati automatizirano.

Koncesionar je dužan organizirati prodaju karata na dostupan način.

Osoblje koje obavlja naplatu parkiranja mora biti urednog izgleda, u urednoj jednoobraznoj odjeći na kojoj je vidljiv natpis da se radi o osobama koje obavljaju naplatu parkiranja (npr. slovo »P«), naziv koncesionara i sl.

Članak 16.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je kupljenu parkirnu kartu vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Korisnik parkirališta dužan je parkirati svoje vozilo u skladu sa oznakama horizontalne signalizacije, odnosno u skladu s uputama koje mu daje koncesionar ako parkiralište nema horizontalnu signalizaciju (kada podloga parkirališta nije asfaltirana, betonirana ili popločena).

Isticanjem parkirne karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parkirnom mjestu ako parkirna karta nije istaknuta, vozač odnosno vlasnik vozila zaključuje s koncesionarom ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Parkirna karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema cijeni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena.

Parkirna karta vrijedi samo za javno parkiralište na kojem je kupljena, a ne uključuje čuvanje i odgovornost za oštećenje i krađu vozila.

Pravilnost korištenja parkirališta (isticanje parkirne karte i vrijeme zadržavanja) nadzire koncesionar ili osobe koje on za to ovlasti.

Članak 17.

Vozilo koje pri korištenju parkirnog mjesta nema istaknutu plaćenu parking kartu ili je po istaknutoj parkirnoj karti vrijeme parkiranja isteklo, a nalazi se na parkiralištu duže od 15 minuta bez plaćene karte, smatrat će se da je pristao preuzeti cjelodnevnu parkirnu kartu s nalogom za plaćanje koju mu je koncesionar stavio na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja, uvećanu za troškove izdavanja cjelodnevne karte od strane koncesionara.

Visina cjelodnevne pakirne karte utvrđena je člankom 8. Odluke.

Troškovi izdavanja cjelodnevne parkirne karte od strane koncesionara iznose =45,00 kn.

Cjelodnevna parkirna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 1. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Članak 18.

Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz članka 17. ove Odluke dužan je osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove koncesionara te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovog članka u danim rokovima, koncesionar će pokrenuti protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak pred nadležnim tijelom.

Članak 18. a)

Na parkiralištu s naplatom u slučaju iz članka 17. stavka 1. Odluke, mogu se zadržati, odnosno blokirati vozila sa zool tablicom, vozila sa inozemnom registarskom tablicom i vozila bez registarskih tablica.

Zadržavanje, odnosno blokada vozila primijenit će se kada redovitim putem od strane upravnih tijela Republike Hrvatske nije moguće utvrditi vlasnika zaustavljenog i/ili parkiranog vozila kao obveznika plaćanja parkirne karte.

Vozila iz stavka 1. ovog članka blokiraju se bez ikakve naknade, isključivo u svrhu naplate cjelodnevne parkirne karte, uvećane za troškove izdavanja cjelodnevne parkirne karte od strane koncesionara.

Članak 19.

Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida vidljivo istaknut na vozilu.

Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko pješačkih zona i parkirališta omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže uz predočenje propusnice izdane od Općine Punat, koja ne vrijedi za parkiranje.

Članak 20.

Sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusi i vozila s dodatkom za vuču plovila, mogu se parkirati isključivo na parkiralištu u Zvonimirovoj ulici nasuprot rukometnog igrališta osnovne škole i to bez obveze plaćanja parkiranja.

Izuzetno od odredbe iz st. 1. ovog članka, turistički i izletnički autobusi mogu se parkirati na parkiralištu broj 7. najduže dva sata uz naplatu parkiranja.

Klasa: 021-05/12-02/8

Ur.broj: 2142-02-01-1-12-4

Punat, 18. prosinca 2012.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51521&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr