SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

52.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Punat na temelju članka 5. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12) na sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Pročišćeni tekst Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška obuhvaća Odluku o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/11) i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini sredstava koja nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

PREDSJEDNIK

ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PUNAT

Hrvoje Demo

ODLUKA O VISINI SREDSTAVA KOJA
NOSITELJI PRAVA NA NEKRETNINAMA
OSIGURAVAJU ZA KATASTARSKU IZMJERU
DIJELA KATASTARSKIH OPĆINA PUNAT
I STARA BAŠKA
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sredstava koja pravne i fizičke osobe, nositelji prava na nekretninama osiguravaju za katastarsku izmjeru na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Nositelji prava na nekretninama iz stavka 1. ovog članka upisivat će se u Popis nositelja prava na nekretninama u katastarskim općinama Punat i Stara Baška koji obavezno sadržava:

-ime i prezime, odnosno naziv nositelja prava na nekretninama,

-adresu nositelja prava na nekretninama,

-OIB nositelja prava na nekretninama,

-oznaku nekretnine, odnosno broj katastarske čestice sa oznakom katastarske općine.

Popis nositelja prava na nekretninama može sadržavati i ostale podatke bitne za provođenje ove Odluke.

Članak 2.

Visina sredstava kojima fizička osoba, nositelj prava na nekretninama, sudjeluje u financiranju katastarske izmjere na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška iznosi =2.000,00 kn.

Nositelj prava na samo jednoj nekretnini plaća 25% iznosa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Visina sredstava kojima će pravna osoba, nositelj prava na nekretninama, financirati katastarsku izmjeru na području Općine Punat za dijelove katastarskih općina Punat i Stara Baška određuje se prema površini nekretnina i iznosi:

-za nekretnine ukupne površine do 1.000 m2
=3.000,00 kn

-za nekretnine ukupne površine od 1.001 m2 do 5.000 m2 =5.000,00 kn

-za nekretnine ukupne površine od 5.001 m2 do 30.000 m2 =10.000,00 kn

-za nekretnine ukupne površine od 30.001 m2 do 50.000 m2 =25.000,00 kn

-za nekretnine ukupne površine preko 50.001 m2 =50.000,00 kn.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat zadužit će nositelje prava na nekretninama iznosom iz članka 2. i 3. ove Odluke temeljem Popisa nositelja prava na nekretninama iz članka 1. stavak 2. ove Odluke i izdati Naloge za uplatu nositeljima prava na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.

Popis nositelja prava na nekretninama izradit će se temeljem:

-podataka iz Upitnika za vlasnike, posjednike i upravitelje na nekretninama, a za potrebe formiranja zapisnika o omeđavanju,

-katastarskog ili zemljišnoknjižnog stanja nekretnina koje su predmet katastarske izmjere u slučaju da nositelj prava na nekretninama ne dostavi ispunjeni i potpisani Upitnik iz prethodne alineje,

-podataka o nositeljima prava na nekretninama po izvršenju katastarske izmjere i obnove zemljišne knjige u slučaju da se nositelj prava na nekretninama ne može utvrditi prema prethodnim alinejama.

Iznos iz članka 2. stavka 1. nositelj prava na nekretninama može platiti u maksimalno 4 (četiri) jednaka tromjesečna obroka, o čemu će se sa nositeljem prava na nekretninama sklopiti Ugovor o sufinanciranju katastarske izmjere na području dijela katastarskih općina Punat i Stara Baška.

Klasa: 021-05/12-02/8

Ur.broj: 2142-02-01-1-12-3

Punat, 18. prosinca 2012.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51521&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr