SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

51.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 17. prosinca 2012.godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba
u kulturi, sportu i radu Udruga
na području Općine Punat u 2013. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

-promicanjem kulture,

-organizacijom kulturnih, društvenih i tradicionalnih manifestacija

-zaštitom spomenika kulture

-informativnom i izdavačkom djelatnošću

-poticanjem i promicanjem sporta u cjelini

-sportsko-rekreativnom aktivnošću djece, mladeži i ostalih stanovnika Općine

-treningom, organiziranjem i provođenjem sustava sportskog natjecanja mladeži

-stvaranjem prostornih uvjeta za rad kulturnih i sportskih organizacija te rada Udruga sa sjedištem u Općini Punat i šire

-provođenjem svih ostalih aktivnosti sukladno pojedinačnim planovima društava, klubova i udruga sa područja Općine Punat i šire

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, sporta i rada Udruga, a u svrhu promicanja istih, utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima te sredstva potrebna za provođenje koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2013. godinu:

-sufinanciranje rada KUD-a Punat. . . . . . . 100.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Udruge puntarskih
užanci
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Društva sopaca otoka
Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 Kn

-sufinanciranje troškova božićno-novogodišnjeg
i uskrsnog koncerta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-organizacije i provođenje programa
obilježavanja Dana Općine
. . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 Kn

-organizacija i provođenje programa
obilježavanja Dana mjesta Stara Baška
. . . . 10.000,00 Kn

-suf. organizacije i provođenje programa
očuvanja narodnih običaja-Mesopust.
. . . . . 12.590,80 Kn

-organizacija kazališnih predstava. . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-sufinanciranje Festivala krčkog folklora. . 50.000,00 Kn

-sufinanciranje organizacije izložbi u
galeriji Toš
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-suf.rada Ljetne škole glagoljice u Puntu.. . . 3.000,00 Kn

-dobava opreme i namještaja za knjižnicu.. . . 5.000,00 Kn

-dobava novih knjižnih naslova. . . . . . . . . . . 10.000,00 Kn

-revitalizacija i zaštita spomeničke
baštine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 Kn

-Organizacija Festivala MIK-a. . . . . . . . . . . . 43.500,00 Kn

-sufinanciranje rada Radio OK. . . . . . . . . . . 36.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Malonogometnog
kluba Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Nogometnog kluba
Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Nogometnog kluba Vihor Baška. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

-sufinanciranje rada SRD Arbun Punat. . . . 12.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Yacht kluba Punat.. . . . . 7.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Škole šaha u Puntu. . . . 9.000,00 Kn

-sufinanciranje rada Ženskog boćarskog
kluba Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

-suf.rada Wakeboard kluba Krk. . . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

-suf.rada Lovačkog društva LJ Punat. . . . . . . 7.000,00 Kn

-suf. rada Kluba podvodnih aktivnosti
Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

-suf. rada Streličarskog kluba Maura
kal Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 Kn

-suf.rada Košarkaškog kluba Krk. . . . . . . . . . 4.000,00 Kn

-suf.organizacije regate. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.000,00 Kn

-suf.troškova izbora sportaša godine na
nivou otoka Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Kn

-suf.troškova održavanja lovačkog doma.. . . . 7.000,00 Kn

-suf.programa antifašističkih boraca
Punat i otoka Krka.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00 Kn

-suf.rada HVIDR-e Krk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000,00 Kn

-suf.rada Udruge branitelja dom.rata otoka
Krka i Punta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 Kn

-suf.rada Udruge umirovljenika Punat. . . . . 20.000,00 Kn

-suf. rada Bedema ljubavi pokret
majki za mir Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-suf.rada KLO Gromače. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 Kn

-suf.rada Udruge invalida Kvarnerskih
otoka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.000,00 Kn

-suf.rada civilnih invalida rada, udruge
invalida distrofičara, udruge osoba oštećene
sluha i vida, Hrv. društ. pol. zatvorenika
. . . 5.000,00 Kn

-suf. rada Udruge za zaštitu životinja
Felix Krk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 Kn

-suf.rada Udruge LAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-suf.rada Udruge BIUS. . . . ...........................10.000,00 Kn

Ukupno: =642.090,98 Kn

 

Članak 3.

Raspoređivanje sredstava iz čl.2. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, na temelju pravovaljanih akata te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obavezna svake godine, a najkasnije do 30.rujna tekuće godine, dostaviti Općini Punat godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače tekuće godine Izvješće o izvršenju financijskog plana i programa za prethodnu godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur.broj: 2142-02-01-12-4

Punat, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51521&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr