SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

50.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) općinsko Vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba
u predškolskom odgoju,
osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju,
socijalnoj skrbi, građanskoj prevenciji i zdravstvu
na području Općine Punat u 2013. godini

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Punat u svezi s:

-društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,

-sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj oblasti

-zaštitom i pomaganjem osobama koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu same niti uz pomoć članova obitelji zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga zadovoljiti svoje osnovne potrebe

-prevencijom ovisnosti i sprječavanja nasilja nad djecom i mladima, jačanje roditeljske funkcije i uspostavljanje ravnoteže za kvalitetniji odnos s drugima, sa samim sobom pa tako i s okolinom

-povećanjem zdravstvenog i općeg standarda svih stanovnika

-djelomičnom provedbom preventivne i primarne zdravstvene zaštite

Članak 2.

Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, socijalne skrbi, građanske prevencije i zdravstva utvrđuju se slijedeći oblici aktivnosti, način sudjelovanja Općine Punat u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Punat za 2013.godinu kako slijedi:

-sufinanciranje rada dječjeg vrtića Sv. male
Terezije Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296.000,00 Kn

-financiranje provedbe izbornih programa
osnovne škole PJ Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . 117.600,00 Kn

-financiranje troškova naknade voditelja
osnovne škole PJ Punat.
. . . . . . . . . . . . . . . . 11.712,00 Kn

-sufinanciranje ekskurzija i izleta, turnira te
ostalih aktivnostiiz domene osnovnoškolskog
obrazovanja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.688,00 Kn

-sufinanciranje rada Osnovne glazbene
škole Mirković
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 Kn

-sufinanciranje tekućih programa SŠ
Hrvatski kralj Zvonimir Krk
. . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-sufinanciranje kapitalnih programa SŠ
Hrvatski kralj Zvonimir Krk
. . . . . . . . . . . . . 10.000,00 Kn

-nagrađivanje učenika i mentora osnovnoškolskog
i srednjoškolskog obrazovanja za postignute
izvanredne uspjehe na natjecanjima.
. . . . . . . 5.000,00 Kn

-sufinanciranje prijevoza učenika
i studenata.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 Kn

-nagrade učenicima i studentima.. . . . . . . . . 312.000,00 Kn

-potpore za nabavu opreme
novorođenčadi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 Kn

-darovi djeci za Novu godinu. . . . . . . . . . . . . 25.000,00 Kn

-pružanje socijalne skrbi sukladno Odluci
o socijalnoj skrbi i odlukama Socijalnog
vijeća
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.000,00 Kn

-građanska prevencija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-osiguranje besplatnih ultrazvučnih pregleda
za stanovnike Općine Punat
. . . . . . . . . . . . . 19.200,00 Kn

-sufinanciranje rada turističke ambulante.. . 99.000,00 Kn

-sufinanciranje hitne medicinske
pomoći
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 Kn

-sufinanciranje uređenja prostora Ambulante
u Puntu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 Kn

-sufinanciranje projekta nabavke kapitalne
neinvazivne kardiološke opreme za
Thalassotherapiu Opatija.
. . . . . . . . . . . . . . . 41.031,00 Kn

U k u p n o : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.272.231,00 Kn

 

Članak 3.

Raspored sredstava utvrđen ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Punat, sukladno dokumentaciji i odlukama Općinskog načelnika.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur.broj: 2142-02-01-12-5

Punat, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51521&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr