SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

47.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11), članka 5. Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010.- 2013. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/10) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na 31. sjednici održanoj 17. prosinca 2012. godine donosi

PLAN
GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH
GRAĐEVINA U 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. god. (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Trgovačkog komunalnog društva »Ponikve« d.o.o. Krk, procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumjevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

U 2013. godini na području Općine Punat financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

A)Izgradnja kolektora fekalne
kanalizacije
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.787.500,00

1.Odvojak ulice Novi put prema objektu
Novi put 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.000,oo

2.Dio ulice A.Cesarac od br. 15 do spoja s
Gajevom ulicom
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,oo

Izgradnja kanalizacije u slijepom odvojku
17. travnja od križabnja s ulicom M. Gupca
do Brodogradilišta s rekonstrukcijom
vodovoda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.ooo,oo

3.Ostala ulaganja u mjesnu kanalizaciju naselja
Punat ( odvojak Kolušin uz bivše kino do spoja
Put sv. Trojice, dio Pod topol, i dr.)
. . . . . . 380.000,oo

4.Voda i kanalizacija za POS . . . . . . . . . . . . . 187.500,oo

B)Izgradnja nove vodovodne
infrastrukture
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.002.603,34

1.Nastavak izgradnje vodovodnog i
kanalizacijskog sustava u naselju Stara
Baška .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,oo

2.Izgradnja vodovoda za osnovnu školu i
sportsku dvoranu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.673,34

3.Koncepcija razvoja vodoopskrbe
otoka Krka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357.930,oo

Članak 3.

Sredstva potrebna za gradnju vodnih komunalnih građevina navedenih pod A) i B) u prethodnom članku ovog Plana realizirat će se:

1.prihod od naknade za priključenje na objekte
komunalne infrastrukture
. . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,oo

2.prihod od koncesija komunalnih
djelatnosti
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000,00

3.povrat 8% vodnog
doprinosa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,oo

4.dio HBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857.930,oo

5.prihod od naknade za razvoj na području
Općine Punat (Ponikva)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,oo

6.Ostali prihod Proračuna
Općine Punat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567.173,34

7.IPARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,00

UKUPNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.790.103,34

 

Članak 4.

Ovaj Plan gradnje komunalnih vodnih građevina stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-12-11

Punat, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51521&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr