SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD OPATIJA

77.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine donosi

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području
Grada Opatije za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe za 2013. godinu utrošiti u slijedeće namjene:

A. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJE

1. Održavanje parkova i drvoreda 934.000,00 kn

2. Održavanje obalnog puta 200.000,00 kn

3. Održavanje kupališta i neuređenih

plaža 30.000,00 kn

4. Održavanje klupa i košarica za otpatke 50.000,00 kn

5. Sufinanciranje turističke ambulante 46.000,00 kn

Ukupno TZ Opatija 1.260.000,00 kn

B. TURISTIČKA ZAJEDNICA NASELJA IČIĆI

6. Sufnanciranje održavanja plaže Ičići 70.000,00 kn

Ukupno TZ Ičići 70.000,00 kn

A+B SVEUKUPNO 1.330.000,00 kn

 

Sredstva iz točke 1-4 te točke 6 prethodnog stavka utrošiti će u okviru namjena, standarda i nivoa održavanja definiranim Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije za 2013. godinu, a sredstva iz točke 5. u programu Zdravstvena zaštita odraslih, aktivnost 160602 Turistička ambulanta u Posebnom dijelu Proračuna Grada za 2013. godine

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/12-01/226

Ur. broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr