SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD OPATIJA

75.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine donosi

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

Članak 1.

Grada Opatije planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn, i to po osnovu:

a)stope od 0,05% ukupnog prihoda
ostvarenog obavljanjem gospodarske
djelatnosti u zaštićenom nepokretnom
kulturnom dobru ili na području
zaštićene kulturno-povijesne cjeline 185.000,00 kn

b)površine objekta u kojem se obavlja
gospodarska djelatnost u zaštićenom
nepokretnom kulturnom dobru ili na
području zaštićene kulturno-povijesne
cjeline 815.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog članka utrošiti će se za slijedeće namjene:

1. Sufinanciranje obnove fasada i krovova 420.000,00 kn,

2. Održavanje parkova i drvoreda 580.000,00 kn.

Detaljna razrada, standardi i novo održavanja potprograma iz točke 2. prethodnog stavka utvrđeni su Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije za 2013. godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/12-01/17

Ur. broj: 2156/01-01-12-1

Opatija, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr