SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD OPATIJA

74.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 48/11, 49/11 i 90/11) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2012. godine usvojilo je

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Sredstva za realizaciju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture čine:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Sredstava iz članka 1. ovog Programa utrošiti će se za namjene iskazane u Tabeli 1. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Vrijednosti radova iskazane u Tabeli 1. utvrđene su na osnovu tehničke dokumentacije, projektantskih troškovnika ili troškovnika izrađenih po Tehničkom odsjeku Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša i sa primijenjenim cijenama za slične radove izvedene u 2012. godini.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-01/12-01/224

Ur. broj: 2156/01-01/12-1

Opatija, 11. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr