SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD KASTAV
48

44.

ISPRAVAK

Gradsko vijeće Grada Kastva, na 11. sjednici održanoj 25. studenoga 2004. godine donijelo je odluku o objavi ispravka u elaboratu Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre grada Kastva (u daljnjem tekstu Plan) objavljenom u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 21/99 i broj 23/99, kako slijedi:

1. U tekstualnom dijelu Plana: I Obrazloženje - poglavlje 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina, tablica broj 3.2. PREDŠKOLSKA NAMJENA - D4 i tablica broj 7. ZBIRNI PRIKAZ POVRŠINA mijenjaju se i glase:

3.2. PREDŠKOLSKA NAMJENA - D4

7. ZBIRNI PRIKAZ POVRŠINA

2. U tekstualnom dijelu Plana: II Odredbe za provođenje - poglavlje 2.7. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVINSKIH ČESTICA I GRAĐEVINA (Detaljni uvjeti uz Odredbe za točke 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.), potpoglavlje 2.7.1. POSTOJEĆE GRAĐEVINE pregledni list oznake 178 - D4 mijenja se u pojedinim stavkama koje glase:

U grafičkom dijelu preglednog lista 178 - D4 definirane kote dužina zamjenjuju se na sljedeći način: kotirana vrijednost »16« zamjenjuje se kotiranom vrijednosti »21«, a kotirana vrijednost »14« kotiranom vrijednosti »19«.

3. U grafičkom dijelu Plana na kartografskim prikazima 3.1. UVJETI KORIŠTENJA i 4.2. NAČIN GRADNJE upisana vrijednost broja etaža na građevinskoj parceli oznake 178 - D4 mijenja se i glasi »P0+P+1+T«.

Klasa: 021-05/04-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-4

Kastav, 25. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr