SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA PUNAT

41.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) i članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Općinsko vijeće Općine Punat na 31. sjednici održanoj 17. prosinca 2012.godine donosi

2. IZMJENU I DOPUNU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/11 i 26/12) članak 1. mijenja se i glasi:

2. Izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, te se definiraju aktivnosti - izdaci gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme u 2012. godini, u naselju Punat i Stara Baška, kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-12-7

Punat, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v.r.

 

2. Izmjena i dopuna Programa gradnje obj  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51521&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr