SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

29.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 21. prosinca 2012. godine donijelo je

I. izmjenu i dopunu
PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11) - (u daljnjem tekstu: Program) članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Članak 3. Programa mijenja se i glasi:

Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-29

Malinska, 21. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

I. Izmjena i dopuna Programa održavanja   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51511&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr