SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

28.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 36/09), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica, na sjednici 21. prosinca 2012. godine donijelo je

I. izmjenu i dopunu
PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 51/11) - (u daljnjem tekstu: Program) članak 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Članak 2.

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada i održavanje čistoće financirat će se iz sredstava HBOR-a u iznosu od 148.000,00 kn za namjenu sanacije odlagališta Treskavac i financiranje ekološkog zasnovanog sustava zbrinjavanja otpada na otoku Krku.

Članak 4.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 10.899.143,09 kn.«

Članak 3.

Ovaj izmjena i dopuna Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-12-28

Malinska, 21. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

I. Izmjena i dopuna Programa gradnje obj  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51511&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr