SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

26.

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje članka 31. stavka 1., članka 46. stavka 1 i 2., članka 53. stavka 4. i članka 90. stavka 1. zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica donosi Odluku o subvenciji dijela naknade za razvoj u 2013. godini, uvedene radi sufinanciranja Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 i to za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda - Projekt Jadran - Podprojekt Malinska-Njivice.

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica će u proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,50 kn po m3 potrošene vode.

Članak 3.

Sredstva subvencije iz prednjeg članka će se po obavijesti Ponikve d.o.o. Krk o fakturiranoj potrošnji vode za gospodarstvo i domaćinstva sa područja Općine Malinska- Dubašnica mjesečno uplaćivati na žiro račun Ponikve d.o.o. Krk.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 325-04/04-01/2

Ur. broj: 2142/05-01-12-55

Malinska, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr