SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 36. Ponedjeljak, 22. studenog 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
29

29.

Na temelju članka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03 i 82/04), članka 7. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji, te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 11. studenoga 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova na području Općine Ravna Gora

Članak 1.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na dimnjačarskom području cjelokupne Općine Ravna Gora daje se na vrijeme od 5 (pet) godina Obrtu za staklarske i dimnjačarske usluge S. D. U. vl. Anton Burić, I. G. Kovačića 58, Ravna Gora.

Članak 2.

Naknada za koncesiju utvrđuje se u visini od 510,00 e godišnje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja računa.

Korisnik koncesije obvezan je naknadu iz stavka 1. ovog članka uplaćivati u tromjesečnim iznosima u roku od 15 dana od isteka tromjesečja i ispostave računa u korist Proračuna Općine Ravna Gora.

Cijene za pružanje usluge obavljanja dimnjačarskih poslova utvrđene su Cjenikom dimnjačarskih usluga od 29.10.2004. godine.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke predsjednik Općinskog poglavarstva Ravna Gora sklopit će s korisnikom koncesije ugovor o koncesiji.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/19

Ur. broj.: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 11. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr