SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/ 11 i 90/11), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/01, 3/07, 46/98, 7/10-pročišćeni tekst i 22/10-ispravak) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donosi

PRVE IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture i uređenog
građevinskog zemljišta u 2012. godini

I .

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2012.godini (»Službene novine Primorsko goranske županije« br. 45/ 11),

U poglavlju B) SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA,

- u točki II, alineja druga mijenja se i glasi:

»-ostali izvori Proračuna 1.817.000,00 kn«.

U poglavlju C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA,

- U točki VIII. »Održavanje parkova i zelenih površina«, iznos: »1.732.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »1.722.000,00 kn«,

- U točki X. »Održavanje nerazvrstanih cesta«, iznos: »300.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »290.000,00 kn«,

- U točki XIV. »Troškovi električne energije za javnu rasvjetu«, iznos: »600.000,00 kn«, zamjenjuje se iznosom: »650.000,00 kn«,

- U točki XVIII. »Dekoracija i održavanje dekorativne rasvjete«, iznos: »70.000,00 kn«, zamjenjuje se iznosom: »80.000,00 kn«,

II.

Ove izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2012.g., stupanju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/77

Ur. broj: 2156/02-01-12-2

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr