SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 14., stavka 1., Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31., stavka 1., alineja 4., Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je prve izmjene i dopune

ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/11), u članku 18. stavak 4. mijenja se i glasi: »Tekuća otplata glavnice općinskog duga iskazana u Računu financiranja Proračuna za 2012. godinu iznosi 365.000,00 kuna, te pripadajuća kamata u iznosu 175.000,00 kuna, a u izvršenju Proračuna imaju prednost pred svim ostalim rashodima i izdacima.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 400-08/11-01/03

Ur.broj: 2156/02-01-12-73

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr