SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

182.

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju
dimnjačarskih poslova

Članak 1.

U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07, 55/09 i 21/12) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Kontrolu nad izvršavanjem obveza iz ugovora o koncesiji obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Koncesionar je dužan plan iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Gradu - Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom i Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.«

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. riječ: »Odjel« zamjenjuje se riječima: »Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/260

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-6

Rijeka, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51000&odluka=182
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr