SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

171.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini spomeničke rente

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti za plaćanje spomeničke rente u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline u Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad) i to:

-nepokretna kulturna dobra i kulturno-povijesne cjeline na području Grada u kojima se plaća spomenička renta kada se u njima obavlja gospodarska djelatnost,

-područja zona Grada za određivanje visine spomeničke rente,

-obveznici plaćanja spomeničke rente,

-visina i način plaćanja spomeničke rente,

-rokovi za plaćanje spomeničke rente.

II. NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA I KULTURNO-POVIJESNE CJELINE

Članak 2.

Na području Grada plaća se spomenička renta za obavljanje gospodarske djelatnosti u građevinama kojima je rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske utvrđeno svojstvo kulturnog dobra kao nepokretnog kulturnog dobra, ili su preventivno zaštićene (u daljnjem tekstu: nepokretno kulturno dobro), i to:

-Zgrada bivšeg Municipija - Trg Riječke rezolucije 1, k.č.br. 4209, 4210/1 i 4210/2 k.o. Stari grad,

-Zgrada Filodrammatice - Korzo 28, - k.č.br. 4090 k.o. Stari grad,

-Palača u Krešimirovoj ulici 28 (ex tvornice »Rikard Benčić«) - k.č.br. 3386 k.o. Stari grad,

-Dijelovi kompleksa bivšeg Lazareta u Rijeci - Krešimirova 38 - k.č.br. 3172/1, 3172/3 i 3184/1 k.o. Stari grad,

-Guvernerova palača - Muzejski trg 1 - k.č.br. 3918/1 i 3917/1 k.o. Stari grad,

-Gradska palača - Užarska 26 - k.č.br. 4430/2 k.o. Stari grad,

-Casa Veneziana (Rezidencija Whitehead) - Dolac 7 - k.č.br. 4084 k.o. Stari grad,

-Palazzo Modello - Uljarska 1 - k.č.br. 4702 k.o. Stari grad,

-Vila nadvojvode Josipa - Park Nikole Hosta 2 - k.č.br. 3912 k.o. Stari grad,

-Kaštel Trsat - Petra Zrinskog bb - k.č.br. 779, 780, 781, 782/1, 782/2, 782/3, 782/4 i 783 k.o. Sušak,

-Zgrada Teatra Fenice - Dolac 13 - k.č.br. 4032 k.o. Stari Grad,

-Zgrada osnivanja prve Mjesne organizacije KOJ za Sušak - Ulica Račkoga 36 - k.č.br. 860/3 k.o. Sušak,

-Zgrada sjedišta Međustrukovnog odbora URSSJ u Strossmayerovoj ulici br. 7.- k.č.br. 2800/2 k.o. Sušak,

-Rodna kuća Lovre Milenića na Zametu, Trampi B,

-Zgrada HNK Ivana pl. Zajca - Verdijeva bb - k.č.br. 4740 k.o. Stari grad,

-Palača Ploech - Trpimirova 6 - k.č.br. 4019 k.o. Stari grad,

-Palazzo Adria - Riva 16 - k.č.br. 4116/1 i 4166/2 k.o. Stari grad,

-Stambena zgrada Celligoi u Rijeci, Tizianova 9 - k.č. 3008 k.o. Stari Grad,

-Lučka skladišta XIII. (12) i XV. (13) - Budimpeštansko pristanište - k.č.br. 3363/1, 3363/2 i 3357 k.o. Stari grad,

-Lučka skladišta XIX. (18), XX. (19), XXI. (20) i XXII. (21) - Praško pristanište - k.č.br. 3344, 3345, 3346, 3350 i 3351 k.o. Stari grad,

-Lučko skladište XIV (17) - Visinov gat - k.č.br. 3354 k.o. Stari grad,

-Zgrada Bakarčić - Milana Smokvine 1 - Rade Šupića 4 - k.č. 2863 k.o. Sušak,

-Vila Kramar - Franca Prešerna 32 - k.č. 2920/1 k.o. Stari grad,

-Lansirna stanica torpeda i kompresorska stanica za punjenje torpeda zrakom u sklopu bivše tvornice »Torpedo« u Rijeci - k.č. 4338, dio k.č. 4339/1 i k.č. 5059 k.o. Zamet (a prostorne međe određene su rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine,

-»Hotel Emigranti« - Milutina Baraća 7 - k.č. 3325 k.o. Stari grad,

-Zgrada Venutti - Pomerio 23 - k.č. 3996 k.o. Stari grad,

-Neboder u Rijeci - Trpimirova 2 - k.č. 4012 k.o. Stari grad,

-Hotel Bristol u Rijeci - Krešimirova 12 - k.č. 3426 k.o. Stari grad.

Članak 3.

Spomenička renta plaća se i za obavljanje gospodarske djelatnosti na području Grada za koje je rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske utvrđeno svojstvo kulturnog dobra kao kulturno-povijesne cjeline (u daljnjem tekstu: kulturno-povijesna cjelina) i to:

- Urbanistička cjelina grada Rijeke područje unutar prostornih međa određenih sljedećim ulicama i katastarskim česticama:

Granica teče sredinom k.č. 4942/1 (Ulica Paje Širole) prema istoku pa sjeveru od granice s k.č. 5034 (sve k.o. Zamet) do spoja s k.č. 4825 k.o. Stari grad (Vukovarska), sredinom te čestice prema JI do spoja k.č. 4826 k.o. Stari grad te dalje sredinom k.č. 4826 (Ulica V.C. Emina; sve čestice dalje su k.o. Stari grad) do sredine spoja s k.č. 3103 (raskrižje s Ulicom J. Završnika) te prema sjeveru sredinom k.č. 3103 do spoja s k.č. 2176 (Ulica Potok), sredinom te čestice prema sjeveru do sjeverne granice k.č. 2198 do spoja s k.č. 2199 zapadnim i sjevernim rubom te čestice do spoja s k.č. 4827 (Ulica 1. Maja) te sredinom te čestice na sjever do sjeverne međe iste čestice (raskrižje s Osječkom i Tizianovom ulicom) i tom granicom prema istoku do međe k.č. 4828 i dalje (Tizianova) sredinom te čestice prema jugu. Sredinom k.č. 4828 (Tizianova) do spoja stepenica sa k.č. 2943 i sredinom tog prolaza na sjever na k.č. 2943, te na raskrižju pod pravim kutom uz sjeverni rub k.č. 3004, 3003, 3002/2, 3002/1, 3000/1, 3000/3 (odnosno južnom međom k.č. 2999/ 3) do drugih stepenica, odnosno k.č. 2983, te sredinom tog puta do sljedećih stepenica, te ponovno pod pravim kutom na JI kod granice sa 2978/1 i sredinom te čestice dalje na JI (Ul. R. Boškovića) do k.č. 3668/1 i k.č. 4837 (ponovnog spoja s Tizianovom a na raskrižju s Baštijanovom), zatim oštro na SI međom k.č. 2977 te ponovno oštro na JI međom iste čestice do spoja sa sjevernom međom k.č. 2873 te dalje sjevernom međom k.č. 2872, 2871/1 i 2871/2, skrećući pod pravim kutom istočnom međom iste k.č. 2871/2 do sredine k.č. 4839/4 ( Baštijanova ulica prema Kozali) do JZ točke k.č. 2864, gdje skreće na sjever, sjevernom međom iste čestice do sredine dijela k.č.2851/3 i pod pravim kutom se vraća na JI sredinom iste čestice do međe s k.č. 2811, gdje kreće ravno na sjever međe te čestice okružujući cijelu česticu, pa se vraća međom iste čestice oštro na jug okomito preko dijela k.č. 2809/1 natrag na sredinu k.č. 4839/4 (Baštijanova) i dalje sredinom ostatka te čestice i k.č. 4339/3 do JZ točke k.č. 2807, pa zapadnom međom te čestice uključujući stube na k.č. 2805, te sjevernom i istočnom međom iste čestice sve do sredine k.č. 4839/3 (Baštijanova) gdje skreće pod pravim kutom sredinom iste čestice do u visinu k.č. 2707/ 2 (Ul. A. Kovačića) te sredinom iste čestice ide prema JI i pod pravim kutom na sjever istom k.č. presijecajući okomito na sjever k.č. 2587 do međe k.č. 2586/2. Od međe k.č. 2652 i sredinom te čestice i k.č. 2586/2 ide na zapad do spoja sa k.č. 2585/1, pa njenom zapadnom međom i zapadnom međom k.č. 2582/ 2 i 2578/2 i 2578/1 do k.č. 2576 gdje ponovno skreće na zapad i južnom međom te čestice do početne točke k.č. 2610 k.o. Stari grad, zatim od k.č. 2610 k.o. Stari grad sjevernom međom te čestice i k.č. 2613 i 2615/1, 1426/5 (južni rub Riječke obilaznice) te sjeverno međom k.č. 1426/18, pa k.č. 1464/3, po liniji okomice spuštene s Trsatskog vijadukta na JI do k.č. 4301 (cesta za Orehovicu) gdje skreće gotovo pod pravim kutom istočnom međom te čestice do u visinu sjeverne međe k.č. 778 k.o. Sušak, dalje do krajnje SZ točke k.č. 779 na istok međom te čestice do spoja s k.č. 671 i dalje sredinom te čestice do spoja s k.č. 4307 skrećući na JI sredinom iste čestice (Ulica Vrlije) do spoja s k.č. 4317 koju siječe okomito do međe k.č. 1251 i nastavlja se dalje prema istoku sredinom k.č. 4317 (Krautzekova) i sredinom iste čestice na JI do u visinu krajnje SI točke k.č. 1405/1 skrenuvši pod pravim kutom po istočnoj i južnoj međi iste čestice te južnoj međi k.č. 1404/2, 1404/1, 1396, 1402 te istočnom međom k.č. 1260/1 (Put Miševo selo) do krajnje sjeverne točke k.č. 1259/2 te njenom istočnom međom i istočnom međom k.č. 1258/3 skrenuvši pod pravim kutom južnom međom k.č. 1258/3, 1258/2, 1258/1, 1257 do k.č. 4321 (Ul. D. Šćitara), te okomicom na sredinu iste čestice skrenuvši pod pravim kutom na JI sredinom te čestice do visine krajnje SI točke k.č. 1256 (Trsatski park), te istočnom međom iste čestice do njezine krajnje JI točke gdje siječe k.č. 4319 (Radićeva) do spoja s k.č. 2681/1, pa istočnom međom iste čestice ide do spoja s k.č. 2676/5 (Ulica M. Piškulića), skrenuvši pod pravim kutom na sredinu iste čestice i nastavljajući prema istoku do visine krajnje SI točke k.č. 2683/2 pa prateći njenu istočnu među i istočnu među k.č. 2683/1 do krajnje JI točke nastavlja okomito do sredine k.č. 4314 (Šetalište I.G. Kovačića) i dalje na zapad do u visinu srednje osi k.č. 2733/15 (Gimnazijske stube) i skreće na JZ sredinom te čestice i k.č. 2771 do spoja s k.č. 2808/5 pa okomito na jug do sredine k.č. 4346 (Strossmayerova) gdje opet skreće na istok pod pravim kutom pa sredinom k.č.

4346 i 4349 (Ulica J.P. Kamova) do spoja s k.č. 4351/5 i (Šetalište XIII. divizije) k.č. 4353/2 i sredinom te k.č. do istočne međe k.č. 4266/3 skrenuvši pod pravim kutom na jug istočnom međom k.č. 4266/3, 4266/2, 4266/1, 4265/2, 4261, 4260/1, 4260/2, 4259/1 do mora i obalom mora od krajnje istočne točke k.č. 4259/ 2 do krajnje JI točke k.č. 2996/40, te njenom istočnom međom do k.č. 2999/2, pa njenom južnom međom i dijelom k.č. 2995, te južnom međom k.č. 2994 i 2826/2 (Park A. Cesarca) te južnom međom k.č. 2827/1, 2827/2, 2828, 2829, 2973, 2831/1, 2832/2, 2832/1 i 2837 do spoja s k.č. 2996/5, 2912/3 i sredinom te čestice do k.č. 2996/9 pa sredinom te čestice i dijelovima k.č. 2880/3 i 2880/6 na k.č. 4348/1 (Ulica S. Cindrića) te sredinom iste čestice na zapad do spoja s k.č. 4679/8 k.o. Stari grad (Most na Rječini) skrenuvši na jugozapad zapadnom međom k.č. 44834/3 (lijeva obala Mrtvog kanala) do k.č. 4678 (Željeznički most) (sve i dalje k.o. Stari grad) istočnom međom k.č. 4678 (uključivo željeznički most) do obale mora skrenuvši na zapad međom te čestice i k.č. 4676 (sve lukobran Porto Baross) te vanjskom međom k.č. 4676, 4678 duž zapadne međe do k.č. 4786/2 prema zapadu pa istočnom i južnom međom k.č. 4786/2 (obala mora) duž k.č. 4788, 4789, 4791/2, 4800 i natrag međom čestice 4791/1 (obala mora) na k.č. 4729/2 (obala mora) i dalje do spoja s k.č. 4126/1 (Trg Žabica) dalje zapadnom međom k.č. 3305, te dalje na zapad južnom međom k.č. 4832 do spoja s k.č. 3296 i njezinom istočnom i južnom međom, dalje južnom međom k.č. 3294 do spoja na k.č. 4806 te njenom južnom međom i južnom međom k.č. 3293 i k.č. 3292 (Željeznička stanica), te istočnom međom k.č. 3292 i k.č. 4804/2, 4804/1 okomito do sredine Krešimirove ulice k.č. 4801/2 (sve k.o. Stari grad) i skrenuvši pod pravim kutom na zapad sredinom te čestice (Krešimirova) do spoja s k.č. 5122/2 k.o. Zamet i sredinom te čestice (Krešimirova do raskrižja s Ulicom Podmurvice) te sredinom k.č. 5120/2 (Ulica Podmurvice) do k.č. 5034 (Stube nad Mlake) i njenom sredinom do spoja s k.č. 4942/1 pa sredinom te čestice (Ulica P. Širole) sve k.o. Zamet,

- Kulturno-povijesna cjelina Groblja Kozala u Rijeci, Petra Kobeka bb, na k.č. 2790/1, 2790/4, 2790/10, 2790/5, 2790/ 6, 2790/7, 2790/8, 2821/1, 2821/2, 2821/3, 2821/4, 2821/5, 2821/6, 2822/4, 2822/5, 2790/3, 2820/6, 2820/22, 2820/24, 2820/25, 2790/9, 2822/7, 2821/7 k.o. Stari Grad, i

- Kulturno-povijesna cjelina Groblja Trsat u Rijeci omeđena linijom koja teče od krajnje sjeverozapadne točke (k.č. 1404/1) okomito na sjever do sredine k.č.4317 (Ulica S. Krautzeka) skrenuvši na jugoistok sredinom iste čestice do visine krajnje sjeveroistočne točke (k.č. 2634/6), potom skrenuvši pod pravim kutom istočnim rubom iste čestice, te k.č. 2634/4 do spoja s k.č. 1403/3, pa njenim rubom do sredine k.č. 4321 (Ulica D. Šćitara), gdje skreće i nastavlja na sjever njenom sredinom do u visinu krajnje sjeverozapadne (k.č. 1403/1) i njenim zapadnim rubom do k.č. 1258/2, gdje skreće pod pravim kutom na jug i nastavlja rubom k.č.1258/2 i 1259/2, pa zapadnim rubom iste čestice i dalje rubom k.č. 1403/1 do spoja s polaznom točkom na k.č. 1404/1.

III. PODRUČJA ZONA

Članak 4.

Na području Grada utvrđuju se dvije zone (zona I. i zona II.) za određivanje visine spomeničke rente.

Popis građevina i popis kulturno-povijesnih cjelina koje se nalaze u pojedinoj zoni iz stavka 1. ovoga članka iskazani su u prilozima koji čine sastavni dio ove Odluke.

IV. OBVEZNICI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 5.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno - povijesne cjeline iz članka 2. i 3. ove Odluke.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno- povijesne cjeline obveznici su plaćanja spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu zasebno.

Članak 6.

Korisnik koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su plaćanja spomeničke rente iz članka 5. ove Odluke.

Članak 7.

Obveznik plaćanja spomeničke rente iz članka 5. ove Odluke dužan je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline te druge podatke potrebne za donošenje rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.

Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, dužna je Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada prijaviti tu promjenu u roku od 15 dana od dana njezina nastanka.

V. VISINA I NAČIN PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 8.

Visina spomeničke rente određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi poslovni prostor u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Osnovica spomeničke rente je korisna Površina poslovnog prostora iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

Visina spomeničke rente određuje se kako slijedi:

- 5 kuna mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone I.,

- 3 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone II.

Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, obveznik plaćanja spomeničke rente koji obavlja tradicionalnu djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi na području zone I., plaća spomeničku rentu u iznosu od 3 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora.

Pod tradicionalnom djelatnošću, u smislu ove Odluke, razumijeva se: izrada predmeta primijenjene umjetnosti s certifikatom, umjetničkih keramičkih proizvoda te umjetničkih suvenira; restauriranje umjetnina; izrada i popravak glazbenih instrumenata; umjetnički atelieri; usluge trgovine na malo knjigama; restorani; frizerske i brijačke usluge; usluge trgovine na malo cvijećem i biljkama - cvjećarne; usluge izrade ključeva; krojačke usluge; postolarske usluge i usluge turističkih agencija.

VI. ROKOVI PLAĆANJA SPOMENIČKE RENTE

Članak 10.

Spomenička renta obračunava se za kalendarsku godinu, a iznos godišnje obveze određuje se rješenjem o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada.

Iznos spomeničke rente utvrđen rješenjem iz stavka 1. ovoga članka plaća se u korist računa »Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora« utvrđenog aktom kojim se propisuje način uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Spomenička renta plaća se obročno na način da iznos prvog obroka utvrđen rješenjem dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a obračunava se za razdoblje od nastanka obveze plaćanja spomeničke rente u kalendarskoj godini do donošenja rješenja. Preostali iznos spomeničke rente raspoređuje se na jednake mjesečne obroke od kojih svaki dospijeva na naplatu zadnjeg dana tekućeg mjeseca.

Ako tijekom kalendarske godine fizička ili pravna osoba počne ili prestane obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj se djelatnost obavljala.

Ako tijekom godine neka građevina ili dio Grada dobije ili izgubi svojstvo kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline, obveznik spomeničke rente u obvezi je platiti spomeničku rentu za razdoblje godine u kojem je obavljao djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

U slučaju kada okolnosti iz stavka 4. i 5. ovoga članka nastupe prije donošenja rješenja o utvrđivanju spomeničke rente, iznos mjesečnih obroka odredit će se razmjerno vremenskom razdoblju u kalendarskoj godini u kojem se obavljala djelatnost.

Članak 11.

Prihod od spomeničke rente raspoređuje se temeljem godišnjeg Plana raspodjele sredstava spomeničke rente koji donosi Gradsko vijeće Grada.

Članak 12.

Rješenje o ovrsi radi naplate dugovanja s osnove spomeničke rente donosi Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Iznimno od odredbe članka 9. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, visina spomeničke rente po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području zone I. određuje se u iznosu od 4 kune mjesečno.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/06, 16/07, 20/08, 16/ 09, 48/09, 55/09, 41/10, 52/10, 12/11, 37/11 i 48/11).

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013.

Klasa: 021-05/12-01/254

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

POPIS GRAĐEVINA PO ZONAMA

ZONA I.

Zgrada Filodrammatice - Korzo 28

Kaštel Trsat - Petra Zrinskog bb

ZONA II.

Zgrada bivšeg Municipija - Trg Riječke rezolucije 1

Palača u Krešimirovoj ulici 28 (ex tvornice »Rikard Benčić«)

Dijelovi kompleksa bivšeg Lazareta u Rijeci - Krešimirova 38

Guvernerova palača - Muzejski trg 1

Gradska palača - Užarska 26

Casa Veneziana (Rezidencija Whitehead) - Dolac 7

Palazzo Modello - Uljarska 1

Vila nadvojvode Josipa - Park Nikole Hosta 2

Zgrada Teatra Fenice - Dolac 13

Zgrada osnivanja prve Mjesne organizacije KOJ za Sušak - Ulica Račkoga 36

Zgrada sjedišta Međustrukovnog odbora URSSJ u Strossmayerovoj ulici br. 7

Rodna kuća Lovre Milenića na Zametu, Trampi B

Zgrada HNK Ivana pl. Zajca - Verdijeva bb

Palača Ploech - Trpimirova 6

Palazzo Adria - Riva 16

Stambena zgrada Celligoi - Tizianova 9

Lučka skladišta XIII. (12) i XV. (13) - Budimpeštansko pristanište

Lučka skladišta XIX. (18), XX. (19), XXI. (20) i XXII. (21) - Praško pristanište

Lučko skladište XIV. (17), Visinov gat

Zgrada Bakarčić - Milana Smokvine 1- Rade Šupića 4

Vila Kramar - Franca Prešerna 32

Lansirna stanica torpeda i kompresorska stanica za punjenje torpeda zrakom u sklopu bivše tvornice »Torpedo«

Hotel »Emigranti« - Milutina Baraća 7

Zgrada Venutti - Pomerio 23

Neboder u Rijeci - Trpimirova 2

Hotel Bristol u Rijeci - Krešimirova 12

POPIS KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA PO ZONAMA

Urbanistička cjelina grada Rijeke

ZONA I. (po ulicama)

ANTE STARČEVIĆA

BAZARIGOV PROLAZ

GNAMBOVA

JADRANSKI TRG

JELAČIĆEV TRG od broja 9 nadalje

KORZO

SOKOL KULA do broja 5A

TRG IVANA KOBLERA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE

TRG 111. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

TRG 128. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE

FRANKOPANSKI TRG do broja 10, te broj 12

PETRA ZRINSKOGA do broja 12 te brojevi 17 i 17A

SLAVKA KRAUTZEKA brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 i 19

ZONA II. (po ulicama)

ADAMIĆEVA

AGATIĆEVA

ALDA COLONNELLA

ALESSANDRA MANZONIJA

ANDRIJE MEDULIĆA

ANTE KOVAČIĆA od broja 2 do broja 14 (parni brojevi)

ANTUNA DALMATINA

BAČVARSKA

BAŠTIJANOVA od broja 1 do broja 8, od broja 10 do broja 14, od broja 16 do broja 20, brojevi 25 i 26, od broja 28 do broja 36A (parni brojevi) i od broja 40 do broja 60 (parni brojevi)

BELI KAMIK

BLAŽA POLIĆA

BOSILJKE RAKIĆ

BOŠKET

BOŽE MILANOVIĆA brojevi 1A i 1B

BRAJDA

BRAJDICA brojevi 2, 4 i 5A

BRAJŠINA

BULEVAR OSLOBOĐENJA

CAMBIERIEVA

CIOTTINA

DEMETROVA

DOLAC

ĐURE ŠPORERA

ERAZMA BARČIĆA

FINDERLEOVE STUBE

FIORELLA LA GUARDIE

FIUMARA

FRA SERAFINA SCHOENA

FRANA KURELCA

FRANA SUPILA

FRANKOPANSKI TRG 11

FRANJE BRENTINIJA

FRANJE RAČKOGA

FUĆKOVO

GAJEVA brojevi 1, 1A, 2, 4, 6 i 8

GIORDANA BRUNA

GLAVINIĆEVA

GORNJA VRATA

GRIVICA

GUNDULIĆEVA

HAUSZMANOV TRG

IGNACIJA HENCKEA

IVANA DEŽMANA

IVANA FILIPOVIĆA

IVANA GROHOVCA

IVANA PAVLA II.

IVANA RENDIĆA

IVANA ZAJCA

IVE MARINKOVIĆA

JANEZA TRDINE

JANKA POLIĆA KAMOVA od broja 8 do broja 108 (parni brojevi)

JEDRARSKA

JELAČIĆEV TRG do broja 8

JOSIPA RAČIĆA

JOSIPA ZAVRŠNIKA broj 2 i 2A

KALAFATI

KALVARIJA

KAPUCINSKE STUBE

KAZALIŠNI PARK

KIRIN-KULA

KOZALA broj 22A

KRANJČEVIĆEV KLANAC

KREŠIMIROVA (svi kućni brojevi, osim brojeva 5, 7, 9, 11 i 13)

KRIŽANIĆEVA

KROJAČKA

KRUŽNA

LAGINJINA

LORENZOV PROLAZ

LJUDEVITA MATEŠIĆA

MARINA DRŽIĆA

MARKA MARULIĆA

MATAČIĆEVA

MATIJE GUPCA

MILANA BUTKOVIĆA

MILANA SMOKVINE TVRDOG

MIRKA FRANELIĆA

MLJEKARSKI TRG

MORETTIEV PROLAZ

MOŠE ALBAHARIJA

MUZEJSKI TRG

NIKOLE CARA

NIKOLE TESLE

OMLADINSKA

PARK NIKOLE HOSTA

PARTIZANSKI PUT do broja 12, brojevi 14 i 14A, te od broja 20 do broja 30 (parni brojevi)

PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA

PAVLINSKI TRG

PEĆINE

PETRA HEKTOROVIĆA

PETRA ZRINSKOG od broja 13 nadalje (osim brojeva 17 i 17A)

POD KAŠTELOM

POD VOLTUN

PODHUMSKIH ŽRTAVA

PODMURVICE od broja 2 do broja 12 (parni brojevi)

PODPINJOL

POMERIO

POŠTANSKI PROLAZ

POTOK od broja 2 do broja 20 (parni brojevi)

PRIJELAZ FRANJE PARAVIĆA

PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ

PRVOG MAJA

PUL VELE CRIKVE

PUT VINKA VALKOVIĆA POLETA

RADE ŠUPIĆA

RADIĆEVA od broja 23 do broja 29 (neparni brojevi), od broja 30 do broja 48, te od broja 49 do broja 67 (neparni brojevi)

RIBARSKA

RIJEČKI LUKOBRAN

RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA

RIVA

RIVA BODULI

RUDOLFA STROHALA

RUŽIĆEVA

SCARPINA

SENJSKIH USKOKA

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE

SLAVKA CINDRIĆA

SLAVKA KRAUTZEKA od broja 6 do broja 64B (parni brojevi)

SLOGIN-KULA

SOKOL-KULA od broja 6 nadalje

SPLITSKA

STARA VRATA

STARI VOLJAK

STIPANA KONZULA ISTRANINA

STJEPANA VIDULIĆA

STROSSMAYEROVA

STUBE ALBERTA ANĐELOVIĆA

STUBE MARKA REMSA do broja 26 (osim broja 25)

STUDENTSKA

ŠETALIŠTE ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA od broja 1 do broja 7

ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA (osim brojeva 30, 32 i 34)

ŠETALIŠTE JOAKIMA RAKOVCA

ŠETALIŠTE TRINAESTE DIVIZIJE

ŠETALIŠTE VLADIMIRA NAZORA

ŠIME KOŽIČIĆA

ŠIME LJUBIĆA

ŠIŠMIŠ

ŠKOLSKI PROLAZ

ŠKOLJIĆ

TITOV TRG

TIZIANOVA do broja 13, od broja 15 do broja 23, te od broja 25 do broja 39 (neparni brojevi)

TKALAČKA

TRG BRAĆE MAŽURANIĆA

TRG IVANA KLOBUČARIĆA

TRG JURJA KLOVIĆA

TRG KRALJA TOMISLAVA broj 1

TRG MATIJE VLAČIĆA FLACIUSA

TRG RIJEČKE REZOLUCIJE

TRG SVETE BARBARE

TRINAJSTIĆEVA

TRNININA

TRPIMIROVA

TRSATSKE STUBE PETRA KRUŽIĆA

ULJARSKA

USKI PROLAZ

USPON IRENE TOMEE

USPON VLAHE BUKOVCA

UŽARSKA

VATROSLAVA LISINSKOG

VERDIJEVA

VESLARSKA

VIDIKOVAC

VIKTORA CARA EMINA do broja 15

VITEZIĆEVA

VJENCESLAVA NOVAKA

VODOVODNA

VOLČIĆEV TRG brojevi 1 i 1A

VRAZOV PRIJELAZ

VRLIJE brojevi 1, 3, 5, 8, 9, 11 i 13

VUKOVARSKA do broja 27 (neparni brojevi)

WENZELOVA

ZADARSKA

ZAGREBAČKA

ZANONOVA

ZDENKA PETRANOVIĆA

ŽABICA

ŽELJEZNICKI PROLAZ

ŽRTAVA FAŠIZMA

Kulturno-povijesna cjelina Groblja Kozala u Rijeci

ZONA II.

GROBLJE KOZALA

Kulturno-povijesna cjelina Groblja Trsat u Rijeci

ZONA II.

GROBLJE TRSAT

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr