SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/ 09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1. - javne površine2. - održavanje čistoće

- nerazvrstane ceste - odlaganje komunalnog
- groblja otpada

- javnu rasvjetu - tržnice na malo

Članak 2.

U narednoj 2013. godini planira se izgradnja:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/37

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-12-01

Delnice, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr