SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 36/09 i 46/09) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/ 09), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE JELENJE
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Jelenje za 2013. godinu sadrži:

- planirane prihode od 20.532.533,00 kuna

- planirane izdatke od 20.532.533,00 kuna

Članak 2.

Projekcije za 2014. godinu, odnosno 2015. godinu sadrže:

-planirane prihode od 20.860.540,00 kuna, odnosno 21.692.674,00 kuna

-planirane izdatke od 20.860.540,00 kuna, odnosno 21.692.674,00 kuna

Članak 3.

Pregled prihoda i izdataka po skupinama i podskupinama kroz Opći dio te izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz Posebni dio sastavni je dio ovog proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu.

Članak 4.

Proračun Općine Jelenje za 2013. godinu, sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Plan proračuna Općine Jelenje za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. 1. 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/

Ur. broj: 2170-04-12-01-

Dražice, 19. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr