SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

72.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08. i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/ 09. i 34/09. - ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 41.sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA CRIKVENICE ZA 2012. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2013. I 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013.i 2014. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 53/11. i 41/12.) članak 1. mijenja se i glasi:

»II. izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoje se od

- prikaza ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka općeg dijela proračuna koji se utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja

- prikaza ukupnih rashoda i izdataka u posebnom
dijelu proračuna

- prikaza ukupnih rashoda prema funkcijskoj
klasifikaciji«

Članak 2.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014 godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11. i 41/12.) članak 2. mijenja se i glasi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11. i 41/12.) članak 3. mijenja se i glasi:

»U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

U Proračunu Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11. i 41/12.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 5.

II. izmjene i dopune proračuna Grada Crikvenice za 2012. godinu s projekcijama za 2013. i 2014. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 406-01/12-01/26

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-3

Crikvenica, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Cri  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr