SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

68.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08. i 59/09.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-

goranske županije« broj 26/09. i 34/09. - ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 41. sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine donosi:

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju boravka turista na području Grada
Crikvenice za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se sredstava pripadajućeg dijela boravišne pristojbe u planiranom iznosu od 2.000.000,00 kuna utrošiti za sljedeće namjene:

. rad turističkih ambulanti 33.000,00 kn

. program proslave blagdana i manifesticija 125.000,00 kn

. wireless 33.000,00 kn

. program poticaja u gospodarstvu -

program udruženog oglašavanja 100.000,00 kn

. glazbeno-scenski program 905.000,00 kn

. manifestacije I obilježavanja u sportu 207.000,00 kn

. uređenja Trga Stjepana Radića 597.000,00 kn.

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/18

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-12

Crikvenica, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr