SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

67.

Na temelju članka 114.b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 66/99., 151/03., 157/ 03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11. i 25/12), članka 8. Odluke o visini spomeničke rente Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06. i 50/10.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 41. sjednici održanoj 19. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
utroška spomeničke rente za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom utvrđuju sredstva spomeničke rente u 2013. godini za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i zaštićenih kulturno-povijesnih cijelina na području Grada Crikvenice, građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro rješenjima Ministarstva kulture ili odlukama Gradskog vijeća, objavljenih u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Članak 2.

Svrha Programa utroška uprihodovanih sredstava spomeničke rente je zaštita i obnova kulturnih dobara i kulturno-povijesnih cijelina, zaštitni i istraživački radovi na zaštićenim cijelinama te konzervatorsko-restauratorski radovi.

Cilj Programa je obnova i zaštita kulturne baštine Grada Crikvenicete obogaćivanje kulturnoga života i podizanje kulturne ponude grada kao i poboljšanje materijalnih uvjeta za razvoj kulture Grada Crikvenice.

Članak 3.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada Crikvenice za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:


Projekt Korisnik Iznos u
kunama


1. Kapitalno ulaganje Muzej Grada 80.000
u arheološki lokalitete Crikvenice
Igralište


2. Kapitalno ulaganje Muzej Grada 20.000
u Lokvišće Crikvenice


3. Kapitalno ulaganje Muzej Grada 100.000
u Gradinu Badanj Crikvenice


UKUPNO 200.000


Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 611-01/12-01/02

Ur. broj: 2107/01-08/01-12-2

Crikvenica, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr