SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

62.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08. i 136/12.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09. i 34/09.- ispravak) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 41. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine donijelo je:

PRORAČUN GRADA CRIKVENICE ZA 2013. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Crikvenice za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja u Proračunu kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-06/12-01/18

Ur. broj: 2107/01-05/02-12-9

Crikvenica, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik:
Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

Proračun Grada Crikvenice za 2013. godin  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr