SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju članka 10. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 02, 7/05, 37/08, 38/09 i 41/10), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine donijelo je

ODLUKU
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA CRESA

Članak 1.

Zahvalnica Grada Cresa, dodjeljuje se slijedećim fizičkim osobama i udrugama:

1. S. Maura Jenko - za predan dugogodišnji rad na
očuvanju Samostana sv. Petra apostola u Cresu kao nedjeljivog dijela creske povijesti i sadašnjosti.

2. Anton Kaštelan i Ivan Sušić (Žuva) - za predan
i savjestan dugogodišnji rad na stvaranju uvjeta i razvoju turističke ponude Grada Cresa.

3. Karnevalska udruga Vežgani - za njegovanje,
očuvanje i promociju karnevalskih običaja Cresa, te organizaciju turističkih i kulturno -zabavnih manifestacija.

4. Tramuntana - Društvo za istraživanje i čuvanje
povijesne i kulturne baštine - za njegovanje, očuvanje i promociju običaja Tramuntane.

5. Ana Galić i Marija Karačić, vl. obrta Praona rublja
»Slatina« - za predan rad i obogaćivanje turističke ponude područja Mjesnog odbora Martinšćice

6. Vitomir Saganić, vl. gostionice »Mareta« -
za kontinuiran rad i obogaćivanje turističke ponude naselja na području Martinšćice.

Članak 2.

Javna priznanja Grada Cresa uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, povodom Dana Grada Cresa.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/12-1/15

Ur.broj: 2213/02-01-12-10

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr