SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na osnovi stavka 3. članka 26. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11 i 130/11) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Cresa (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje se godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevna u 2013. godini, procjenjeni iznos ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procjenjenom iznosu od 17.513.708,00 kuna.

Članak 3.

U 2013. godini na području Grada Cresa financirat će se gradnja slijedećih građevina za opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:


Red. broj


Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1.

Izgradnja ''Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Cres'' u 2013. g:
- izgradnja kopnenog dijela
- izgradnja podmorskog ispusta
- nadzor i ostalo

9.873.000,00
6.432.394,00
3.091.314,00
350.000,00

2.

Izgradnja spojnih cjevovoda i C/S Zaglav - spoj naselja Zaglav na kanalizacijski sustav Martinšćica dužina tlačnog + gravitacijskog cjevovoda 1.140 m i C/S Zaglav snage 53 kW ( crpke + automatska rešetka + ostala potrošnja)

2.950.000,00

3.

Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Miholašćica sa spajanjem na C/S Zaglav sa rekonstrukcijom vodovoda.

2.600.000,00

4.

I. faza izgradnje vodoopskrbe zone Pržići sa pratećom infrastrukturom

750.000,00

5.

Rekonstrukcija vodovoda kod
vodospreme »Cres«

450.000,00

6.

Izrada uličnih priključnih
ogranaka

200.000,00

7.

Izrada glavnog projekta odvodnje naselja Beli

130.000,00

8.

Izrada idejnog i glavnog projekta vodoopskrbe naselja Beli

220.000,00

9.

Izrada glavnog i idejnog projekta vodoopskrbe i odvodnje naselja Porozina

180.000,00

10.

Izrada studije sa procjenom troš. vodopskrbre sjevernog dijela otoka Cresa sa spojem na vodoopskrbni sustav Cres-Lošinj

70.000,00

11.

Izrada projektne dokumentacije za izmjenu AC cjevovoda profil 300 sa lijevano željeznim cijevima u Cresu, dužine 890 m

90.000,00

UKUPNO

17.513.708,00

Članak 4.

Građenje komunalnih vodnih građevina iz članka 3. financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

1. Točke 1. Projekt Jadran ukupno. . . . 9.873.708,00 Kn

Financiranje: kredit Svjetke
banke 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.936.854,00 Kn

Hrvatske vode 7,2%. . . . . . . . . . . . . . . . . . 710.907,00 Kn

Min.reg.razv.šum.i vod.gosp.24%. . . . . . 2.369.690,00 Kn

Naknada za razvoj 18,8%. . . . . . . . . . . . 1.856.257,00 Kn

2. Točke 2. do 11. ukupno. . . . . . . . . . . 7.640.000,00 Kn

Financiranje : Grad Cres proračun. . . . 1.140.000,00 Kn

Vodovod i čistoća Cres M.Lošinj. . . . . 1.500.000,00 Kn

Hrvatske vode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000,00 Kn

Članak 5.

Ovaj Plan usklađen je sa Proračunom Grada Cresa za 2013. godinu.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/12-01/14

Ur. broj: 2213/02-01-12-3

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr