SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 18. prosinca 2012. godine donijelo je

Program održavanja
komunalne infrastrukture u Gradu Cresu
za 2013. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su troškovi održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te način financiranja održavanja infrastrukture u 2013. godini.

Članak 2.

U slijedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

Objekti i uređaji komunalne
infrastrukture

Plan 2013.

1. Održavanje javne rasvjete

800.000,00

1.1. Utrošak električne enegije javne
rasvjete

660.000,00

1.2. Održavanje javne rasvjete

140.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda

150.000,00

3. Održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina

615.000,00

4. Održavanje javnih površina:

860.000,00

4.1. Održavanje zelenih površina

600.000,00

4.2. Održavanje ostalih javnih površina (održavanje nogometnog igrališta I.
dječje igralište na Melinu)

260.000,00

5. Održavanje groblja

50.000,00

6.Održavanje nerazvrstanih cesta:

650.000,00

6.1. Redovno održavanje

650.000,00

Sveukupno troškovi 1. ,2., 3., 4., 5. i 6.

2.475.650,00

Članak 3.

Sastavni dio ovog Programa je Godišnji plan i program pružanja komunalnih usluga Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o. za radove pod točkom 2., 3., 4. i 5., Godišnji plan održavanja javne rasvjete za radove pod točkom 1. i Godišnji plan održavanja nerazvrstanih cesta za radove pod točkom 6.

Članak 4.

Održavanje komunalne infrastrukture financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalne naknade i drugih stavaka proračuna.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim-novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01/5

Ur.broj:2213/02-01-12-2

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr