SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

35.

Temeljem članka 1. i 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) članka 29. Statuta Grada Cresa («Službene novine PGŽ« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ŠPORTU ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Grad Cres, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu.

Od općeg značenja za Grad Cres su one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje se na području Grada Cresa poduzimaju u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene
kulture djece i mladeži

- treningom, organizacijom i provođenjem sustava
domaćih i međunarodnih natjecanja, te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša

- poticanjem rekreacijskih aktivnosti građana, kao i
drugim sportskim aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti kod pučanstva,

- brigom za sportske objekte.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i njihovih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Sportski klubovi i njihove udruge u sklopu svojih aktivnosti obuhvaćaju i mladež te ostalo pučanstvo radi provođenja rekreacijskih aktivnosti.

Članak 3.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1., a kroz djelovanje sportskih klubova i njihovih udruga iz članka 2. ovog Programa, Grad Cres u proračunu za 2013. godinu osigurava sredstva koja će se kao tekuće donacije rasporediti za sljedeće aktivnosti:

1. Nogometnom klubu Cres osiguravaju se sredstva za
troškove održavanja nogometnih susreta, nabavku opreme, naknade treneru i druge materijalne troškove.

2. Košarkaškom klubu Cres osiguravaju se sredstva za
troškove natjecanja.

3. Sportsko ribolovnom društvu »Parangal« i sportsko
ribolovnom društvu »Rak« iz Martinšćice osiguravaju se sredstva za sudjelovanje na natjecanjima, te za troškove čišćenja podmorja i akvatorija u uvalama područja Grada Cresa.

4. Jedriličarskom klubu »Reful« osiguravaju se sredstva
za redovne aktivnosti u promicanju jedriličarstva.

5. Karate klubu osiguravaju se sredstva za unapređenje
karate sporta u Cresu, te pružanja mogućnosti stanovnicima otoka bavljenje tim sportom.

6. Šahovskom klubu osiguravaju se sredstva za vođenje
škole šaha za mlađi i stariji uzrast, za unapređenje i omasovljenje šahovske igre na području Grada Cresa, te za sudjelovanje na šahovskim turnirima.

Članak 4.

Grad Cres financirat će tijekom 2013. godine poslove tekućeg održavanja Nogometnog igrališta Cres i organizaciju regate.

Članak 5.

Gradonačelnik vrši raspored sredstava temeljem zahtjeva pojedinog kluba, te prati njihovo namjensko korištenje. Upravni odjel nadležan za proračun Grada Cresa podnosit će izvješće Gradonačelniku o ostvarivanju ovog programa.

Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine, te će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-01/12-01/26

Ur. broj: 2213/02-01-12-13

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr