SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 53. Četvrtak, 20. prosinca 2012.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2012. godine donosi

PRORAČUN GRADA CRESA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Cresa za 2013. godinu sadrži:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi Proračuna Grada Cresa utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, računu financiranja, te posebnom dijelu proračuna u kojem su rashodi razvrstani prema ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji, te prema izvorima financiranja kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Čanak 3.

Proračun Grada Cresa za 2013. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-01/12-01/26

Ur. broj: 2213/02-01-12-9

Cres, 18. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 

Proračun Grada Cresa za 2013. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr